Järelevaatamine

  1. Euroopa Politseiameti (Europol) ja EKP leping  ELT C 123, 17.4.2015, lk 1.Täiendav teave
  2. EKP määrus (EL) nr 795/2014 süsteemselt oluliste maksesüsteemide järelevaatamise kohta, 3. juuli 2014 (EKP/2014/28), ELT L 217, 23.7.2014, lk 16.
    1. EKP määrus (EL) 2017/2094, 3. november 2017, millega muudetakse määrust (EL) nr 795/2014 süsteemselt oluliste maksesüsteemide järelevaatamise kohta  (EKP/2017/32), ELT L 299, 16.11.2017, lk 11.
    2. Määrus EKP/2014/28. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT L , 23.7.2014, lk .
  3. EKP otsus (EL) 2017/2098, 3. november 2017, parandusmeetmete kohaldamise menetlusliku külje kohta määruse (EL) nr 795/2014 mittejärgimise korral (EKP/2017/33), ELT L 299, 16.11.2017, lk 34.
  4. EKP määrus (EL) 2017/2095, 3. november 2017, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2157/1999 EKP volituste kohta sanktsioonide rakendamiseks (EKP/2017/34), ELT L 299, 16.11.2017, lk 22.
  5. EKP otsus (EL) 2017/2097, 3. november 2017, sanktsioonide arvutamise metoodika kohta seoses süsteemselt oluliste maksesüsteemide järelevaatamisnõuete rikkumisega  (EKP/2017/35), ELT L 299, 16.11.2017, lk 31.
  6. EKP otsus (EL) 2019/1349, 26. juuli 2019, pädeva asutuse teatavate volituste teostamise korra ja tingimuste kohta seoses süsteemselt oluliste maksesüsteemide järelevalvega  (EKP/2019/25), ELT L 214, 16.8.2019, lk 16.