Overvågning

  1. Aftale mellem Den Europæiske Politienhed (Europol) og ECB EUT C 123 af 17.4.2015, s. 1.Læs mere
  2. ECB's forordning (EU) nr. 795/2014 af 3. juli 2014 om overvågningskrav for systemisk vigtige betalingssystemer (ECB/2014/28), EUT L 217 af 23.7.2014, s. 16.
    1. ECB's forordning (EU) 2017/2094 af 3. november 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 795/2014 om overvågningskrav for systemisk vigtige betalingssystemer (ECB/2017/32), EUT L 299 af 16.11.2017, s. 11.
    2. ECB's forordning ECB/2014/28. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor EUT L  af 23.7.2014, s. .
  3. ECB's afgørelse (EU) 2017/2098 af 3. november 2017 om proceduremæssige aspekter vedrørende pålæggelse af korrigerende foranstaltninger for manglende overholdelse af forordning (EU) nr. 795/2014 (ECB/2017/33), EUT L 299 af 16.11.2017, s. 34.
  4. ECB's forordning (EU) 2017/2095 af 3. november 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 2157/1999 om ECB's beføjelser til at pålægge sanktioner (ECB/2017/34), EUT L 299 af 16.11.2017, s. 22.
  5. ECB's afgørelse (EU) 2017/2097 af 3. november 2017 om metoden til beregning af sanktioner for overtrædelse af overvågningskravene for systemisk vigtige betalingssystemer (ECB/2017/35), EUT L 299 af 16.11.2017, s. 31.
  6. ECB's afgørelse (EU) 2019/1349 af 26. juli 2019 om proceduren og betingelserne for en kompetent myndigheds udøvelse af visse beføjelser i forbindelse med overvågning af systemisk vigtige betalingssystemer (ECB/2019/25), EUT L 214 af 16.8.2019, s. 16.