Avize BCE relevante

 1. Aviz cu privire la monitorizarea sistemelor de plăți și a operatorilor de sisteme de plăți (CON/2020/9), Cipru, 19.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Aviz cu privire la redresarea și rezoluția contrapărților centrale  (CON/2020/3), Germania, 14.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Aviz cu privire la servicii și sisteme de plăți (CON/2019/45), Bulgaria, 17.12.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Aviz cu privire la securitatea rețelelor și sistemelor de informații  (CON/2019/38), Spania, 11.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Aviz cu privire la securitatea rețelelor și a sistemelor informatice (CON/2019/17), Cipru, 2.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Aviz cu privire la desemnarea serviciilor esențiale și a operatorilor de servicii esențiale în scopul securității rețelelor și a sistemelor informatice (CON/2018/47), Slovenia, 8.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Aviz cu privire la revizuirea legii finlandeze privind obligațiile de pregătire aplicabile în sectorul financiar (CON/2018/46), Finlanda, 26.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Aviz cu privire la infrastrucurile critice, securitatea cibernetică și obligațiunile garantate (CON/2018/39), Slovacia, 31.8.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Aviz cu privire la o propunere de regulament privind anumite comisioane pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și comisioanele de conversie monetară (CON/2018/38), JO C 382, 23.10.2018, p. 7.Informaţii suplimentare
 10. Aviz cu privire la diferite dispoziții de drept financiar (CON/2018/29), Belgia, 8.6.2018.
 11. Aviz cu privire la instituirea unui cadru privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice de interes general (CON/2018/27), Belgia, 18.5.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 12. Aviz cu privire la identificarea și supravegherea infrastructurii critice în scopul asigurării securității IT (CON/2018/22), Estonia, 27.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Aviz cu privire la securitatea și protecția infrastructurilor critice (CON/2018/15), Belgia, 21.3.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 14. Aviz cu privire la revizuiri ale cadrului Uniunii de gestionare a crizelor (CON/2017/47), JO C 34, 31.1.2018, p. 17.Informaţii suplimentare
 15. Aviz cu privire la modificările aduse cadrului Uniunii privind cerințele de capital pentru instituțiile de credit și firmele de investiții (CON/2017/46), JO C 34, 31.1.2018, p. 5.Informaţii suplimentare
 16. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1095/2010, (UE) nr. 648/2012 și (UE) 2015/2365  (CON/2017/38), JO C 372, 1.11.2017, p. 6.Informaţii suplimentare
 17. Aviz cu privire la compensarea și decontarea interbancară (CON/2017/37), Polonia, 20.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Aviz cu privire la o nouă categorie de instrumente de natura datoriei, un nou instrument macroprudențial, crearea unei noi categorii de instituții de decontare și excluderea drepturilor de compensare reciprocă (CON/2017/23), Belgia, 8.6.2017.
 19. Aviz cu privire la Legea privind serviciile de plată, serviciile de emitere de monedă electronică și sistemele de plăți (CON/2017/15), Slovenia, 24.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Aviz cu privire la identificarea infrastructurilor critice în scopul securității informatice (CON/2017/10), Germania, 6.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Aviz cu privire la furnizarea de informații și date de către sistemele de plăți, schemele de plăți, depozitarii de valori mobiliare și sistemele de compensare și decontare (CON/2017/5), Polonia, 1.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Aviz cu privire la un proiect de lege belgian privind monitorizarea procesatorilor de operațiuni de plată (CON/2016/61), Belgia, 28.12.2016.
 23. Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivei 2009/101/CE (CON/2016/49), 12.10.2016.Informaţii suplimentare
 24. Aviz cu privire la Legea privind titlurile de valoare în formă dematerializată (CON/2016/46), Slovenia, 26.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Aviz cu privire la monitorizarea schemelor de plăți (CON/2016/38), Polonia, 29.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Aviz cu privire la excluderea drepturilor de compensare reciprocă în ceea ce privește creanțele mobilizate drept colateral la o bancă centrală din Sistemul European al Băncilor Centrale (CON/2016/37), Franța, 12.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Aviz cu privire la cerințele minime obligatorii pentru operațiunile de transfer credit și debitarea directă (CON/2016/13), România, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 28. Aviz cu privire la un proiect de lege privind piața instrumentelor financiare (CON/2015/34), Slovenia, 28.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Aviz cu privire la publicarea documentelor și utilizarea rezervei pentru pensii (CON/2014/91), Austria, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Aviz cu privire la titlurile de valoare în formă dematerializată (CON/2014/81), Slovenia, 13.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind măsuri de asigurare a unui nivel ridicat de securitate a rețelelor și a informației în Uniune (CON/2014/58), JO C 352, 7.10.2014, p. 4.Informaţii suplimentare
 32. Aviz cu privire la autorizarea sistemelor de plăţi (CON/2014/53), Malta, 10.7.2014.
 33. Aviz cu privire la monitorizarea sistemelor de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare  (CON/2014/33), Lituania, 15.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Aviz cu privire la operaţiuni cu titluri de stat (CON/2014/26), România, 14.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 35. Aviz cu privire la supravegherea financiară, supravegherea macroprudenţială şi monitorizarea sistemelor de plată (CON/2014/21), Estonia, 18.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Aviz cu privire la monitorizarea operaţiunilor de transfer de credit şi de debitare directă în euro (CON/2014/20), România, 10.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 37. Aviz cu privire la situaţia şi supravegherea instituţiilor de credit  (CON/2014/17), Belgia, 14.2.2014.
 38. Aviz cu privire la conturile titlurilor de valoare dematerializate exprimate în valută (CON/2014/13), Belgia, 12.2.2014.
 39. Aviz cu privire la transmiterea datelor necesare pentru definirea politicii monetare (CON/2014/11), Polonia, 7.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind comisioanele interbancare pentru operaţiunile de plată pe bază de card  (CON/2014/10), JO C 193, 5.2.2014, p. 2.Informaţii suplimentare
 41. Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2013/36/UE şi 2009/110/CE şi de abrogare a Directivei 2007/64/CE  (CON/2014/9), 5.2.2014.Informaţii suplimentare
 42. Aviz cu privire la o propunere de regulament privind amânarea datei de migrare la SEPA  (CON/2014/3), JO C 80, 19.3.2014, p. 1.Informaţii suplimentare
 43. Aviz cu privire la mijloace de plată şi sisteme de plăţi (CON/2013/84), Franța, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 44. Aviz cu privire la supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi supravegherea macroprudenţială (CON/2013/82), Finlanda, 2.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Aviz cu privire la măsuri de stabilizare şi Fondul de garantare a depozitelor  (CON/2013/80), România, 25.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 46. Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu funcționalități de bază (CON/2013/77), JO C 51, 22.2.2014, p. 3.Informaţii suplimentare
 47. Aviz cu privire la furnizarea de colateral către Danmarks Nationalbank prin colateralizare automată (CON/2013/60), Danemarca, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Aviz cu privire la instrumentele derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele de tranzacţii (CON/2013/59), Belgia, 12.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 49. Aviz cu privire la noile atributii de supraveghere ale Magyar Nemzeti Bank  (CON/2013/40), Ungaria, 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Aviz cu privire la modalitatea modificată de calcul al contribuţiei anuale pentru stabilitatea financiară (CON/2013/13), Belgia, 18.2.2013.
 51. Aviz cu privire la tranzactiile de transfer credit si direct debit (CON/2013/7), Italia, 30.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Aviz cu privire la diferite proiecte de standarde tehnice de reglementare şi de punere în aplicare transmise Comisiei de către Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe pentru a fi adoptate prin intermediul unor regulamente delegate şi de punere în aplicare ale Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii  (CON/2012/95), JO C 60, 1.3.2013, p. 1.
 53. Aviz cu privire la un cadru juridic consolidat privind serviciile de plăţi (CON/2012/72), Polonia, 21.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Aviz cu privire la o propunere de regulament privind îmbunătăţirea decontării instrumentelor financiare în Uniunea Europeană şi depozitarii centrali de instrumente financiare (CON/2012/62), JO C 310, 13.10.2012, p. 12.
 55. Aviz cu privire la cadrul juridic pentru funcţionarea contrapărţilor centrale (CON/2012/41), Polonia, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Aviz cu privire la supravegherea serviciilor şi sistemelor de plată privind persoanele fizice (CON/2012/38), Italia, 21.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Aviz cu privire la limitarea plăţilor în numerar  (CON/2012/37), Danemarca, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Aviz cu privire la restricţiile privind decontările în numerar (CON/2012/36), Lituania, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Aviz cu privire la limitarea plăţilor în numerar (CON/2012/33), Spania, 8.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Aviz cu privire la obligaţiunile garantate belgiene şi la măsurile pentru facilitarea mobilizării creanţelor private (CON/2012/28), Belgia, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 61. Aviz cu privire la sistemul de monitorizare a tranzacţiilor cu titluri în formă dematerializată (CON/2012/8), Grecia, 10.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Aviz cu privire la titlurile de valoare dematerializate (CON/2012/3), Luxemburg, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Aviz cu privire la legislaţia privind pieţele titlurilor de valoare (CON/2011/101), Finlanda, 7.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 64. Aviz cu privire la introducerea conturilor de tip omnibus în cadrul juridic privind sistemele de compensare şi decontare (CON/2011/63), Polonia, 17.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 65. Aviz cu privire la modificarea cadrului juridic privind sistemele de plăţi, sistemle de compensare şi de decontare (CON/2011/62), Polonia, 5.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Aviz cu privire la armonizarea legislaţiei privind TARGET2-Securities şi competenţa Banka Slovenije de a impune sancţiuni în domeniul serviciilor de investiţii (CON/2011/55), Slovenia, 30.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Aviz cu privire la structura capitalului şi a conducerii Depozitarului Central  (CON/2011/50), Bulgaria, 20.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Aviz cu privire la rolul Národná banka Slovenska în ceea ce priveşte supravegherea financiară şi creditele de consum (CON/2011/49), Slovacia, 10.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Aviz cu privire la diverse modificări ale Statutului Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (CON/2011/43), Malta, 18.5.2011.
 70. Aviz cu privire la modificarea legislaţiei privind caracterul definitiv al decontării şi contractele de garanţie financiară  (CON/2011/41), Belgia, 29.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 71. Aviz cu privire la modificarea reglementărilor privind registrul activelor financiare (CON/2011/40), Slovenia, 27.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Aviz cu privire la procedura de administrare a riscului de decontare aplicabilă sistemelor cu decontare pe bază netă (CON/2011/35), România, 13.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 73. Aviz cu privire la o propunere de regulament de stabilire a cerinţelor tehnice aplicabile transferurilor de credit şi debitelor directe în euro  (CON/2011/32), JO C 155, 25.5.2011, p. 1.Informaţii suplimentare
 74. Aviz cu privire la legislaţia privind obligaţiunile garantate (CON/2011/27), Cipru, 23.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Aviz cu privire la modificarea legislaţiei privind caracterul definitiv al decontării şi contractele de garanţie financiară (CON/2011/26), România, 23.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 76. Aviz cu privire la serviciile de plată  (CON/2011/23), Polonia, 15.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 77. Aviz cu privire la modificarea legislaţiei privind caracterul definitiv al decontării şi contractele de garanţie financiară (CON/2011/14), Lituania, 24.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Aviz cu privire la punerea în aplicare a principiilor pentru dezvoltarea structurilor financiare cu rol de supraveghere din Belgia (CON/2011/5), Belgia, 28.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 79. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartidele centrale şi registrele centrale de tranzacţii (CON/2011/1), JO C 57, 23.2.2011, p. 1.Informaţii suplimentare
 80. Aviz cu privire la ratificarea sau punerea în aplicare a Aranjamentului serviciilor poştale de plată (CON/2010/85), 1.12.2010.
 81. Aviz cu privire la restricţiile privind plăţile cu numerar (CON/2010/79), Bulgaria, 10.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 82. Aviz cu privire la un cadru juridic care să permită instituţiilor de credit să emită obligaţiuni garantate (CON/2010/73), Cipru, 14.10.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Aviz cu privire la anumite competenţe ale Consiliului guvernatorilor al Българска народна банка (Banca Naţională a Bulgariei) (CON/2010/61), Bulgaria, 3.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Aviz cu privire la furnizarea de informaţii şi alte obligaţii ale Banka Slovenije în calitate de furnizor de servicii de plată pentru entităţile publice finanţate de la bugetul de stat (CON/2010/55), Slovenia, 9.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Aviz cu privire la modificarea Legii privind obligaţiunile garantate(Pfandbriefe)  (CON/2010/47), Germania, 14.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Aviz cu privire la restabilirea echităţii în modul de impozitare şi la combaterea evaziunii fiscale (CON/2010/36), Grecia, 30.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Aviz cu privire la pregătirile în vederea introducerii euro (CON/2010/16), Estonia, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Aviz cu privire la procedura administrării speciale iniţiate de Banca Naţională a României în cazul instituţiilor de credit aflate în dificultate  (CON/2010/12), România, 27.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 89. Aviz cu privire la măsurile de redresare aplicabile întreprinderilor din sectorul bancar şi financiar, cu privire la supravegherea sectorului financiar şi a serviciilor financiare şi cu privire la Statutul Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2010/7), Belgia, 11.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 90. Aviz cu privire la extinderea garanţiilor statului austriac pentru piaţa interbancară (CON/2009/99), Austria, 10.12.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 91. Aviz cu privire la termenii şi condiţiile generale, precum şi la cerinţele de operare şi tehnice, ale furnizorilor de servicii de compensare pentru sistemul de plăţi din Ungaria (CON/2009/98), Ungaria, 7.12.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 92. Aviz cu privire la supravegherea serviciilor de compensare şi decontare de către De Nederlandsche Bank (CON/2009/84), Țările de Jos, 26.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 93. Aviz cu privire la serviciile de plată (CON/2009/75), Slovacia, 29.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Aviz cu privire la serviciile de plată  (CON/2009/72), România, 15.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 95. Aviz cu privire la modificarea cadrului juridic aplicabil operaţiunilor de compensare (CON/2009/66), Finlanda, 7.8.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 96. Aviz cu privire la modificările aduse normelor care reglementează depozitarul central al valorilor mobiliare (CON/2009/55), Polonia, 24.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Aviz cu privire la extinderea rolului de supraveghere al Banque Centrale du Luxembourg printr-un proiect de lege privind serviciile de plată, instituţiile emitente de monedă electronică şi caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare (CON/2009/46), Luxemburg, 14.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Aviz privind liberalizarea aranjamentelor de cont de corespondent în moneda naţională şi privind cerinţele de raportare statistică conexe (CON/2009/43), România, 5.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 99. Aviz cu privire la supravegherea instituţiilor de plată de către Lietuvos bankas (CON/2009/40), Lituania, 24.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Aviz cu privire la serviciile şi sistemele de plată (CON/2009/36), Cipru, 16.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Aviz cu privire la serviciile şi sistemele de plată (CON/2009/27), Slovenia, 24.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Aviz cu privire la termenii şi condiţiile şi regulile de operare ale depozitarului central al valorilor mobiliare, ale casei de compensare şi ale contrapărţii centrale (CON/2009/9), Ungaria, 4.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Aviz cu privire la un nou regulament privind plăţile transfrontaliere în cadrul Comunităţii (CON/2009/1), JO C 21, 28.1.2009, p. 1.Informaţii suplimentare
 104. Aviz cu privire la modificarea Legii privind sistemele de plăţi şi de decontare a operaţiunilor cu titluri de valoare (CON/2008/87), Spania, 12.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 105. Aviz cu privire la modernizarea cadrului juridic aplicabil instrumentelor financiare (CON/2008/85), Franța, 8.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Aviz cu privire la alinierea statutului Magyar Nemzeti Bank la dreptul comunitar (CON/2008/83), Ungaria, 2.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Aviz cu privire la rolul Българска народна банка (Banca Naţională a Bulgariei)în legătură cu instituţiile de plată şi operatorii de sisteme de plăţi şi cu privire la supravegherea sistemelor de plăţi şi de decontare (CON/2008/78), Bulgaria, 26.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Aviz cu privire la stabilirea unui registru al instituţiilor financiare ţinut de Българска народна банка (Banca Naţională a Bulgariei) (CON/2008/71), Bulgaria, 18.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Aviz cu privire la managementul informaţiilor privind emitenţii în contextul dematerializării valorilor mobiliare (CON/2008/64), Belgia, 12.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 110. Aviz cu privire la garanţia statului pentru creditele acordate de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique în contextul contribuţiei acesteia la stabilitatea financiară (CON/2008/46), Belgia, 8.10.2008.
 111. Aviz cu privire la anumite măsuri de sprijin financiar pentru instituţiile de credit (CON/2008/44), Irlanda, 3.10.2008.
 112. Aviz cu privire la modificarea Directivei privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare şi a Directivei privind contractele de garanţie financiară în ceea ce priveşte sistemele interconectate şi creanţele private (CON/2008/37), JO C 216, 23.8.2008, p. 1.Informaţii suplimentare
 113. Aviz cu privire la o derogare de la dreptul societăţilor comerciale referitoare la anumite operaţiuni efectuate de instituţiile de credit  (CON/2008/24), Grecia, 4.6.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 114. Aviz cu privire la rolul Narodowy Bank Polski în legătură cu compensarea şi decontarea operaţiunilor cu valori mobiliare şi sistemul depozitarului central al valorilor mobiliare (CON/2008/20), Polonia, 21.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Aviz cu privire la regimul legislativ al sistemelor de plăţi pentru asigurarea compatibilităţii acestuia cu tratatul şi facilitarea unei migrări în condiţii optime a sistemelor de plăţi naţionale la TARGET2 (CON/2008/18), Slovacia, 25.4.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Aviz cu privire la modificările legilor asupra cecului, cambiei şi biletului la ordin (CON/2008/7), România, 11.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 117. Aviz privind monitorizarea sistemelor de plăţi, a sistemelor de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare şi a instrumentelor de plată de către Banca Naţională a României (CON/2007/27), România, 21.9.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 118. Aviz privind modificările legislaţiei referitoare la sistemele de plăţi şi decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare în vederea pregătirii pentru TARGET 2 (CON/2007/25), Spania, 23.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. Aviz privind modificările aduse legii privind operaţiunile de plăţi cu privire la accesul la datele din registrul conturilor de operaţiuni (CON/2007/18), Slovenia, 20.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Aviz privind supravegherea instituţiilor financiare şi de credit şi privind garanţiile eligibile pentru operaţiunile de politică monetară (CON/2007/15), Grecia, 15.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Aviz privind identificarea şi clasarea infrastructurilor critice europene şi evaluarea necesităţii de îmbunătăţire a protecţiei acestora împotriva defectării sau distrugerii (CON/2007/11), JO C 116, 26.5.2007, p. 1.
 122. Aviz privind modificările aduse legii privind prevenirea şi combaterea spălării banilor referitoare la regimul sancţionării şi la cel al supravegherii şi sfera lor de aplicare faţă de banca centrală naţională (CON/2007/10), Ungaria, 16.4.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Aviz privind pieţele instrumentelor financiare (CON/2006/56), Luxemburg, 11.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Aviz cu privire la supravegherea administratorilor sistemelor de compensare şi de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare (CON/2006/53), Polonia, 16.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Aviz cu privire la sistemul de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare al Latvijas Banka (CON/2006/52), Letonia, 14.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Aviz cu privire la proiectul legislativ maghiar care reglementează tranzacţiile de plată, serviciile de plată şi instrumentele de plată electronică (CON/2006/46), Ungaria, 30.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Aviz cu privire la lărgirea listei de participanţi direcţi la sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare (CON/2006/34), Belgia, 5.7.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Aviz cu privire la modificările la legea privind garanţiile financiare (CON/2006/24), Slovenia, 22.5.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Aviz cu privire la stabilirea temeiului juridic pentru aderarea Lietuvos bankas la modelul băncilor centrale corespondente  (CON/2006/16), Lituania, 10.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 130. Aviz cu privire la integrarea supravegherii sectorului bancar, al pieţelor de capital, al asigurărilor şi a fondurilor de pensii  (CON/2006/15), Polonia, 9.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 131. Aviz cu privire la modificǎrile cadrului de reglementare aplicabil depozitarului central şi registrului central al valorilor mobiliare (CON/2006/9), Cipru, 22.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 132. Aviz cu privire la termenii şi condiţiile generale, precum şi la reglementările interne ale caselor de compensare pentru instituţiile de credit (CON/2006/7), Ungaria, 20.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Aviz cu privire la lărgirea sferei legislaţiei privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare (CON/2006/5), Lituania, 16.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Aviz cu privire la termenii şi condiţiile generale, precum şi la regulile de operare ale organizaţiilor care desfăşoară activităţi de case de compensare (CON/2006/1), Ungaria, 4.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Aviz cu privire la cerinţele materiale, tehnice, de securitate şi de continuare a activităţii pentru tranzacţiile de compensare (CON/2005/42), Ungaria, 1.11.2005.
 136. Aviz cu privire la supravegherea sistemelor de plăţi de mică valoare  (CON/2005/41), Italia, 1.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Aviz cu privire la punerea în aplicare a normelor privind transferul proprietăţii asupra instrumentelor financiare (CON/2005/40), Franța, 28.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 138. Aviz cu privire la modificările legii privind transpunerea Directivei 98/26/CE privind caracterul definitiv al decontării (Settlement Finality Directive) (CON/2005/28), Cipru, 10.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 139. Aviz cu privire la reorganizarea supravegherii pieţei financiare şi monitorizarea sistemelor de plăţi şi de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare (CON/2005/24), Cehia, 15.7.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 140. Aviz cu privire la noua structură de administrare a sistemului de compensare pentru plăţile de mică valoare (CON/2004/39), Spania, 23.12.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 141. Aviz cu privire la introducerea instituţiilor emitente de monedă electronică (CON/2004/37), Cehia, 3.12.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 142. Aviz cu privire la reglementarea instituţiilor emitente de monedă electronică (CON/2004/25), Estonia, 30.7.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 143. Aviz cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra instrumentelor financiare (CON/2004/22), Franța, 15.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Aviz cu privire la măsurile care aduc atingere poziţiei financiare a Suomen Pankki şi cu privire la dispoziţiile referitoare la competenţa normativă a acesteia (CON/2004/1), Finlanda, 20.1.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. Aviz cu privire la modificarea Legii asupra prevenirii utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi cu privire la modificarea altor legi (CON/2003/25), Belgia, 25.11.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Aviz cu privire la modificările statutului Sveriges Riksbank (CON/2003/15), Suedia, 8.8.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 147. Aviz cu privire la sistemele de plăţi, infrastructurile de plăţi şi instrumentele de plată (CON/2003/14), Italia, 7.8.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Aviz cu privire la reforma legislativă în dreptul bancar şi financiar (CON/2003/10), Suedia, 20.6.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Aviz referitor la Legea privind schimbul valutar din 2003 şi la modificările la Legea privind transferurile transfrontaliere (CON/2003/8), Austria, 5.6.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Aviz referitor la Decretul regal privind piaţa în afara bursei a obligaţiunilor liniare, a obligaţiunilor cu cupon separat (strips) şi a certificatelor de trezorerie  (CON/2003/7), Belgia, 7.5.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Aviz cu privire la înlocuirea Legii privind activitatea financiară, precum şi la Legea privind creditele ipotecare şi obligaţiunile ipotecare (CON/2003/2), Danemarca, 28.2.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 152. Aviz cu privire la prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor (CON/2002/24), Belgia, 30.9.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Aviz cu privire la implementarea Recomandărilor speciale FATF referitoare la spălarea şi combaterea finanţării terorismului (CON/2002/19), Austria, 18.7.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 154. Aviz referitor la modificarea Legii privind tranzacţionarea de valori mobiliare în ceea ce priveşte garanţiile şi clasificarea anumitor competenţe în privinţa burselor de valori, a protecţiei datelor şi a tranzacţiilor pe bază de informaţii privilegiate  (CON/2002/8), Danemarca, 8.3.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 155. Aviz cu privire la modificarea, în vederea combaterii finanţării terorismului, a Legii privind spălarea banilor  (CON/2002/4), Danemarca, 18.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 156. Aviz cu privire la revizuirea Legii privind instituţiile de credit în scopul includerii monedei electronice (CON/2002/1), Finlanda, 4.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 157. Aviz cu privire la Decretul-lege privind introducerea de dispoziţii urgente pentru introducerea şi protejarea euro (CON/2001/22), Italia, 30.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Aviz cu privire la modificarea mai multor legi de reglementare a pieţei financiare spaniole (CON/2001/12), Spania, 31.5.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 159. Aviz cu privire la anumite dispoziţii incluse în legea privind trecerea la euro  (CON/2001/5), Irlanda, 20.4.2001.
 160. Aviz cu privire la modificarea Codului financiar şi monetar în privinţa sistemelor de plăţi (CON/2001/2), Franța, 11.4.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 161. Aviz cu privire la Legea referitoare la tranzacţionarea valorilor mobiliare (CON/2000/24), Danemarca, 1.11.2000.
 162. Aviz cu privire la Actul referitor la circulaţia valorilor mobiliare şi a altor instrumente financiare şi transferul dreptului de proprietate prin intermediul garanţiilor financiare (de modificare şi completare a altor acte) (CON/2000/18), Luxemburg, 9.10.2000.
 163. Aviz cu privire la centralizarea registrelor în formă dematerializată la depozitarul central de instrumente financiare (CON/2000/8), Finlanda, 5.5.2000.
 164. Aviz cu privire la închiderea De Nederlandsche Bank în data de 5 mai 2000 (CON/2000/5), Țările de Jos, 24.2.2000.
 165. Aviz cu privire la transpunerea Directivei 98/26/CE privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare (Directiva privind caracterul definitiv al decontării) (CON/2000/4), Portugalia, 30.3.2000.
 166. Aviz cu privire la transpunerea Directivei 98/26/CE privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare (Directiva privind caracterul definitiv al decontării) (CON/1999/19), Luxemburg, 20.1.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 167. Aviz cu privire la obligaţiile contractuale ale sectorului financiar datorate la 31 decembrie 1999 (CON/1999/17), Luxemburg, 25.11.1999.
 168. Aviz cu privire la protejarea instituţiilor de credit şi a altor instituţii financiare în ceea ce priveşte răspunderea angajată ca urmare a închiderii sistemelor de plăţi şi de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare în data de 31 decembrie 1999 (CON/1999/13), Țările de Jos, 14.9.1999.
 169. Aviz cu privire la transpunerea Directivei 98/26/CE privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare (Directiva privind caracterul definitiv al decontării) (CON/1999/9), Suedia, 26.8.1999.
 170. Aviz cu privire la transpunerea Directivei 97/5/CE privind transferurile de fonduri transfrontaliere şi a Directivei 98/26/CE privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare (Directiva privind caracterul definitiv al decontării) (CON/1999/7), Austria, 23.7.1999.
 171. Aviz cu privire la transpunerea Directivei 98/26/EC privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare (Directiva privind caracterul definitiv al decontării)  (CON/1999/1), Spania, 26.5.1999.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 172. Aviz cu privire la Consiliul pentru pieţele financiare (CON/1998/52), Franța, 18.11.1998.
 173. Aviz cu privire la compensarea şi decontarea tranzacţiilor cu instrumente financiare (CON/1998/49), Finlanda, 2.11.1998.
 174. Aviz cu privire la înregistrarea instrumentelor financiare (CON/1998/26), Suedia, 10.6.1998.
 175. Aviz cu privire la garanţiile în marjă în legătură cu compensarea şi decontarea operaţiunilor cu valori mobiliare (CON/1998/20), Danemarca, 22.6.1998.