Opinjonijiet tal-BĊE relatati

 1. Opinjoni dwar is-sorveljanza ta' sistemi ta' ħlas u ta' operaturi ta' sistemi ta' ħlas (CON/2020/9), Ċipru, 19.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Opinjoni dwar l-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' kontropartijiet ċentrali (CON/2020/3), Il-Ġermanja, 14.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Opinjoni dwar servizzi ta' ħlas u sistemi ta' ħlas (CON/2019/45), Il-Bulgarija, 17.12.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Opinjoni dwar is-sigurta` tan-netwerk u tas-sistemi tal-informazzjoni (CON/2019/38), Spanja, 11.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Opinjoni dwar is-sigurtá tas-sistemi tan-netwerks u tal-informazzjoni (CON/2019/17), Ċipru, 2.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Opinjoni dwar id-deżinjazzjoni ta’ servizzi essenzjali u operaturi ta’ servizzi essenzjali għall-iskop tas-sigurtà tan-netwerks u tas-sistemi tal-informazzjoni (CON/2018/47), Is-Slovenja, 8.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Opinjoni dwar ir-reviżjoni tal-liġi Finlandiża li tirrigwarda l-obbligi tal-istat ta' tħejjija applikabbli fis-settur finanzjarju (CON/2018/46), Il-Finlandja, 26.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Opinjoni dwar l-infrastrutturi kritiċi, is-sigurtà ċibernetika u l-bonds koperti (CON/2018/39), Is-Slovakja, 31.8.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Opinjoni dwar proposta għal regolament fir-rigward ta’ ċerti imposti fuq ħlas transkonfinali fl-Unjoni u l-imposti fuq il-kambju tal-munita (CON/2018/38), ĠU C 382, 23.10.2018, pġ. 7.Aktar tagħrif
 10. Opinjoni dwar disposizzjonijiet varji tal-liġi finanzjarja (CON/2018/29), Il-Belġju, 8.6.2018.
 11. Opinjoni dwar l-istabbiliment ta’ qafas għas-sigurtà ta’ netwerks u sistemi tal-informazzjon ta’ interess ġenerali  (CON/2018/27), Il-Belġju, 18.5.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 12. Opinjoni dwar l-identifikazzjoni u s-superviżjoni ta’ infrastruttura kritika ghall-finijiet ta’ sigurtà tat-teknologija tal-informatika  (CON/2018/22), L-Estonja, 27.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Opinjoni dwar is-sigurtà u l-protezzjoni ta' infrastrutturi kritiċi (CON/2018/15), Il-Belġju, 21.3.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 14. Opinjoni dwar reviżjonijiet għall-qafas ta' ġestjoni ta' kriżijiet tal-Unjoni (CON/2017/47), ĠU C 34, 31.1.2018, pġ. 17.Aktar tagħrif
 15. Opinjoni dwar emendi għall-qafas tal-Unjoni għal rekwiżiti kapitali ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu u ditti ta’ investiment (CON/2017/46), ĠU C 34, 31.1.2018, pġ. 5.Aktar tagħrif
 16. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni tal-kontropartijiet ċentrali u li jemenda r-Regolamenti(UE)Nru 1095/2010,(UE)Nru 648/2012, u (UE)2015/2365  (CON/2017/38), ĠU C 372, 1.11.2017, pġ. 6.Aktar tagħrif
 17. Opinjoni dwar ikklerjar u saldu interbankarju (CON/2017/37), Il-Polonja, 20.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Opinjoni dwar kategorija ġdida ta' strumenti ta' dejn, għodda makroprudenzjali ġdida, il-ħolqien ta' kategorija ġdida ta' istituzzjoni ta' saldu u l-esklużjoni ta' drittijiet ta' tpaċija  (CON/2017/23), Il-Belġju, 8.6.2017.
 19. Opinjoni dwar l-Att fuq is-Servizzi ta' Ħlas, is-Servizzi ta' Ħruġ ta' Flus Elettroniċi u s-Sistemi ta' Ħlas (CON/2017/15), Is-Slovenja, 24.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Opinjoni dwar l-identifikazzjoni ta' infrastrutturi kritiċi għall-finijiet tas-sigurtà tat-teknoloġija tal-informazzjoni (CON/2017/10), Il-Ġermanja, 6.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Opinjoni dwar l-għoti ta' informazzjoni u dejta minn sistemi ta' ħlas, skemi ta' ħlas, depożitarji ta' titoli u sistemi tal-ikklerjar u ta' saldu (CON/2017/5), Il-Polonja, 1.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Opinjoni dwar abbozz ta' liġi Belġjana dwar is-sorveljanza ta' proċessuri tat-tranżazzjonijiet ta' ħlas (CON/2016/61), Il-Belġju, 28.12.2016.
 23. Opinjoni dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva (UE) 2015/849 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, li temenda d-Direttiva 2009/101/KE  (CON/2016/49), 12.10.2016.Aktar tagħrif
 24. Opinjoni dwar Emendi għall-Book Entry Securities Act (CON/2016/46), Is-Slovenja, 26.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Opinjoni dwar is-sorveljanza tal-iskemi ta' ħlas (CON/2016/38), Il-Polonja, 29.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Opinjoni dwar l-esklużjoni ta' drittijiet ta' tpaċija fir-rigward ta' pretensjonijiet immobilizzati bħala kollateral ma' bank ċentrali tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali (CON/2016/37), Franza, 12.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Opinjoni dwar rekwiżiti obbligatorji għal trasferimenti ta' kreditu u debiti diretti (CON/2016/13), Ir-Rumanija, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Opinjoni dwar abbozz ta' li[i dwar is-suq tal-istrumenti finanzjarji (CON/2015/34), Is-Slovenja, 28.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Opinjoni dwar il-pubblikazzjoni ta' dokumenti u l-użu tar-riżerva tal-pensjoni  (CON/2014/91), L-Awstrija, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Opinjoni dwar titoli book-entry (CON/2014/81), Is-Slovenja, 13.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Opinjoni dwar proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar miżuri li jiżguraw livell għoli ta’ sigurtà tan-netwerks u tal-informazzjoni madwar l-Unjoni  (CON/2014/58), ĠU C 352, 7.10.2014, pġ. 4.Aktar tagħrif
 32. Opinjoni dwar l-approvazzjoni ta' sistemi ta' ħlas (CON/2014/53), Malta, 10.7.2014.
 33. Opinjoni dwar is-sorveljanza ta' sistemi ta' pagament u saldu ta' titoli (CON/2014/33), Il-Litwanja, 15.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Opinjoni dwar operazzjonijiet relatati ma' titoli tal-gvern (CON/2014/26), Ir-Rumanija, 14.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Opinjoni dwar is-superviżjoni finanzjarja, is-superviżjoni makro-prudenzjali u s-sorveljanza tas-sistemi ta' ħlas (CON/2014/21), L-Estonja, 18.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Opinjoni tal-BĊE dwar is-sorveljanza tat-trasferimenti ta’ kreditu u debiti diretti bl-euro fir-Rumanija (CON/2014/20), Ir-Rumanija, 10.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Opinjoni dwar l-istatus u s-superviżjoni tal-istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2014/17), Il-Belġju, 14.2.2014.
 38. Opinjoni dwar il-kontijiet tat-titoli dematerjalizzati ddenominati f'valuta barranija (CON/2014/13), Il-Belġju, 12.2.2014.
 39. Opinjoni dwar it-trażmissjoni tad-dejta meħtieġa sabiex tiddefinixxi l-politika monetarja (CON/2014/11), Il-Polonja, 7.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tariffi tal-interkambju għat-tranżazzjonijiet ta’ pagament ibbażati fuq kard  (CON/2014/10), ĠU C 193, 5.2.2014, pġ. 2.Aktar tagħrif
 41. Opinjoni dwar proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-servizzi ta’ ħlas fis-suq intern li temenda d-Direttivi 2002/65/KE, 2013/36/UE u 2009/110/KE u li tħassar id-Direttiva 2007/64/KE  (CON/2014/9), 5.2.2014.Aktar tagħrif
 42. Opinjoni dwar proposta għal regolament dwar il-posponiment tad-data tal-migrazzjoni lejn is-SEPA  (CON/2014/3), ĠU C 80, 19.3.2014, pġ. 1.Aktar tagħrif
 43. Opinjoni dwar il-mezzi ta' ħlas u s-sistemi ta' ħlas (CON/2013/84), Franza, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 44. Opinjoni dwar is-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u dwar is-sorveljanza makroprudenzjali (CON/2013/82), Il-Finlandja, 2.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Opinjoni dwar miżuri ta’ stabilizzazzjoni u l-fond ta’ garanzija tad-depożiti (CON/2013/80), Ir-Rumanija, 25.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Opinjoni dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-komparabbiltà tat-tariffi relatati mal-kontijiet tal-ħlas, il-bdil tal-kontijiet tal-ħlas u l-aċċess għal kontijiet tal-ħlas b’karatteristiċi bażiċi (CON/2013/77), ĠU C 51, 22.2.2014, pġ. 3.Aktar tagħrif
 47. Opinjoni dwar l-għoti ta' kollateral lil Danmarks Nationalbank permezz ta' kollateralizzazzjoni awtomatika (CON/2013/60), Id-Danimarka, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Opinjoi dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-dejta dwar it-tranżazzjonijiet (CON/2013/59), Il-Belġju, 12.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 49. Opinjoni dwar il-kompiti superviżorji ġodda tal-Magyar Nemzeti Bank  (CON/2013/40), L-Ungerija, 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Opinjoni dwar il-kalkolu emendat tal-kontribut annwali għall-istabbilta' finanzjarja (CON/2013/13), Il-Belġju, 18.2.2013.
 51. Opinjoni dwar tranżazzjonijiet ta' trasferiment ta' kreditu u ta' debitu dirett (CON/2013/7), L-Italja, 30.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Opinjoni dwar diversi abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji u ta’ implimentazzjoni ppreżentati mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq lill-Kummissjoni biex jiġu adottati permezz ta’ regolamenti ddelegati u ta’ implimentazzjoni tal-Kummissjoni li jissupplimentaw ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet  (CON/2012/95), ĠU C 60, 1.3.2013, pġ. 1.
 53. Opinjoni dwar qafas legali kkonsolidat għas-servizzi ta' ħlas (CON/2012/72), Il-Polonja, 21.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Opinjoni dwar proposta għal regolament dwar it-titjib fis-saldu tat-titoli fl-Unjoni Ewropea u dwar depożitorji ċentrali tat-titoli (CON/2012/62), ĠU C 310, 13.10.2012, pġ. 12.
 55. Opinjoni dwar l-introduzzjoni tal-qafas legali għall-operat ta' kontropartijeit ċentrali (CON/2012/41), Il-Polonja, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Opinjoni dwar is-sorveljanza ta' servizzi u sistemi ta' pagament bl-imnut (CON/2012/38), L-Italja, 21.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Opinjoni dwar il-limitazzjonijiet fuq il-pagamenti fi flus kontanti  (CON/2012/37), Id-Danimarka, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Opinjoni dwar il-limitazzjonijiet tas-saldu fi flus kontanti (CON/2012/36), Il-Litwanja, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Opinjoni dwar il-limitazzjonijiet fuq il-pagamenti fi flus kontanti (CON/2012/33), Spanja, 8.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Opinjoni dwar bonds koperti Belġjani u dwar miżuri li jiffaċilitaw il-mobilizzazzjoni ta' klejms ta' kreditu (CON/2012/28), Il-Belġju, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 61. Opinjoni dwar is-sistema g]all-monitora[[ ta'transazzjonijiet f'titoli book-entry (CON/2012/8), Il-Greċja, 10.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Opinjoni dwar titoli dematerjalizzati (CON/2012/3), Il-Lussemburgu, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Opinjoni dwar leġiżlazzjoni dwar is-swieq tat-titoli (CON/2011/101), Il-Finlandja, 7.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 64. Opinjoni dwar l-introduzzjoni ta' kontijiet omnibus fil-qafas legali għas-sistema tal-ikklerjar u s-saldu (CON/2011/63), Il-Polonja, 17.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 65. Opinjoni dwar emendi għall-qafas legali għas-sistemi ta' pagament u sistemi ta' kklerjar u saldu (CON/2011/62), Il-Polonja, 5.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Opinjoni dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet relatati mat-TARGET2-Securities u s-setgħat ta' sanzjonar tal-Banka Slovenije relatati ma' servizzi ta' investiment (CON/2011/55), Is-Slovenja, 30.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Opinjoi dwar il-kapital u l-istruttura tal-ġestjoni tad-Depożitu Ċentrali  (CON/2011/50), Il-Bulgarija, 20.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Opinjoni dwar ir-rwol ta' Národná banka Slovenska fir-rigward tas-superviżjoni finanzjarja u l-kreditu għall-konsumatur (CON/2011/49), Is-Slovakja, 10.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Opinjoni dwar emendi varji lill-Att dwar il-Bank Ċentrali ta‘ Malta  (CON/2011/43), Malta, 18.5.2011.
 70. Opinjoni dwar emendi lil-leġiżlazzjoni dwar il-finalita' tas-saldu u arranġamenti dwar il-kollateral finanzjarju (CON/2011/41), Il-Belġju, 29.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 71. Opinjoni dwar emendi lir-regoli dwar ir-reġistru ta' assi finanzjarji (CON/2011/40), Is-Slovenja, 27.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Opinjoni dwar il-proċedura tal-ġestjoni tar-riskju tas-saldu għal sistemi ta' saldu nett  (CON/2011/35), Ir-Rumanija, 13.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Opinjoni dwar proposta għal Regolament li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi għat-trasferimenti ta’ kreditu u debiti diretti bl-euro  (CON/2011/32), ĠU C 155, 25.5.2011, pġ. 1.Aktar tagħrif
 74. Opinjoni dwar leġiżlazzjoni relatata ma' bonds koperti (CON/2011/27), Ċipru, 23.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Opinjoni dwar emendi għal-leġiżlazzjoni dwar il-finalita' tas-saldu u dwar arranġamenti ta' garanzija finanzjarja (CON/2011/26), Ir-Rumanija, 23.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Opinjoni dwar servizzi ta’ ħlas  (CON/2011/23), Il-Polonja, 15.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 77. Opinjoni dwar emendi lil-leġiżlazzjoni dwar il-finalita' tas-saldu u dwar arranġamenti għal garanziji finanzjarji (CON/2011/14), Il-Litwanja, 24.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Opinjoni dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipji għall-iżvilupp ta' strutturi superviżorji finanzjarji fil-Belġju (CON/2011/5), Il-Belġju, 28.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 79. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tat-tranżazzjonijiet (CON/2011/1), ĠU C 57, 23.2.2011, pġ. 1.Aktar tagħrif
 80. Opinjoni dwar ir-ratifika jew l-implimentazzjoni ta' Ftehim dwar is-Servizzi ta' Pagament Postali (CON/2010/85), 1.12.2010.
 81. Opinjoni dwar ir-restrizzjonijiet fuq il-ħlasijiet f'kontanti (CON/2010/79), Il-Bulgarija, 10.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 82. Opinjoni dwar qafas leġiżlattiv li jagħmilha possibbli għall-istituzzjonijiet ta' kreditu li joħorġu bonds koperti (CON/2010/73), Ċipru, 14.10.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Opinjoni dwar certi kompetenzi tal-Kunsill Governattiv tal-Българска народна банка (Bank Nazzjonali Bulgaru) (CON/2010/61), Il-Bulgarija, 3.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Opinjoni dwar l-għoti ta' informazzjoni u obbligi oħrajn tal-Banka Slovenije bħala fornitur ta' servizz ta' pagament għal entitajiet iffinanzjati mill-baġit (CON/2010/55), Is-Slovenja, 9.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Opinjoni dwar emendi lil-Liġi dwar bonds garantiti (Pfandbriefe) (CON/2010/47), Il-Ġermanja, 14.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Opinjoni dwar abbozz ta' liġi dwar ir-radd tal-ġustizzja fit-tassassjoni u l-indirizzar tal-evażjoni tat-taxxa (CON/2010/36), Il-Greċja, 30.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Opinjoni dwar it-tħejjijiet għall-introduzzjoni tal-euro (CON/2010/16), L-Estonja, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Opinjoni dwar il-proċedura amministrattiva speċjali mnedija mill-Banca Naţională a României għal istituzzjonijiet ta' kreditu f'diffikulta' (CON/2010/12), Ir-Rumanija, 27.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Opinjoni dwar miżuri ta’ rkupru li japplikaw għal impriżi fil-qasam bankarju u dak finanzjarju, dwar is-sorveljanza tas-settur finanzjarju u s-servizzi finanzjarji u dwar l-istatuti tan-Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2010/7), Il-Belġju, 11.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 90. Opinjoni dwar l-estensjoni tal-garanziji tal-Istat Awstrijak għas-suq interbankali (CON/2009/99), L-Awstrija, 10.12.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 91. Opinjoni dwar il-patti u kundizzjonijiet ġenerali u l-ħtiġijiet tekniċi u operattivi tal-fornituri ta' servizz ta' ikklerjar għas-sistema ta' pagament fl-Ungerija (CON/2009/98), L-Ungerija, 7.12.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 92. Opinjoni dwar is-superviżjoni tas-servizzi tal-ikklerjar u s-saldu mid-De Nederlandsche Bank (CON/2009/84), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 26.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 93. Opinjoni dwar is-servizzi ta’ pagament (CON/2009/75), Is-Slovakja, 29.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Opinjoni dwar is-servizzi ta’ pagament (CON/2009/72), Ir-Rumanija, 15.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Opinjoni dwar emendament tal-qafas legali għall-operazzjonijiet tal-ikklerjar (CON/2009/66), Il-Finlandja, 7.8.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 96. Opinjoni dwar emendi għar-regoli li jrieġu d-depożitorju ċentrali tat-titoli (CON/2009/55), Il-Polonja, 24.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Opinjoni dwar twessigħ tar-rwol ta' sorveljanza tal-Banque Centrale du Luxembourg permezz ta' abbozz ta' liġi dwar is-servizzi tal-pagament, l-istituzzjonijiet tal-flus elettroniċi u l-finalità tal-ħlas fis-sistemi tal-pagament u tas-saldu tat-titoli  (CON/2009/46), Il-Lussemburgu, 14.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Opinjoni dwar il-liberalizzazzjoni tas-servizzi tal-attività bankarja korrispondenti għall-pagamenti bil-munita nazzjonali, u dwar rekwiżiti relatati għar-rappurtaġġ tal-istatistika (CON/2009/43), Ir-Rumanija, 5.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Opinjoni dwar is-superviżjoni ta' istituzzjonijiet tal-pagament mil-Lietuvos bankas (CON/2009/40), Il-Litwanja, 24.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Opinjoni dwar servizzi u sistemi ta' pagament (CON/2009/36), Ċipru, 16.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Opinjoni dwar servizzi u sistemi ta' pagament  (CON/2009/27), Is-Slovenja, 24.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Opinjoni dwar il-patti u kundizzjonijiet u r-regoli operattivi tad-depożitarju ċentrali tat-titoli, l-istabbiliment tar-rilaxx u l-kontroparti ċentrali  (CON/2009/9), L-Ungerija, 4.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Opinjoni dwar regolament ġdid fir-rigward tal-ħlasijiet intra-fruntieri fil-Komunita` (CON/2009/1), ĠU C 21, 28.1.2009, pġ. 1.Aktar tagħrif
 104. Opinjoni dwar l-emendi tal-Liġi dwar sistemi ta' ħlas u ta' settlement ta' titoli  (CON/2008/87), Spanja, 12.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 105. Opinjoni dwar il-modernizzazzjoni tal-qafas legali għall-istrumenti finanzjarji  (CON/2008/85), Franza, 8.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Opinjoni dwar l-allinjament ta' l-istatuti tal-Magyar Nemzeti Bank mal-liġi tal-Komunita` (CON/2008/83), L-Ungerija, 2.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Opinjoni dwar ir-rwol tal-Българска народна банка (Bulgarian National Bank) fir-rigward ta' istituzzjonijiet ta' ħlas u operaturi ta' sistemi ta' ħlas, u s-superviżjoni ta' sistemi ta' ħlas u ta' settlement  (CON/2008/78), Il-Bulgarija, 26.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Opinjoni dwar it-twaqqif ta' reġistru ta' istituzzjonijiet finanzjarji mmaniġġjati mill- Българска народна банка (Bulgarian National Bank) (CON/2008/71), Il-Bulgarija, 18.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Opinjoni li tittratta l-immaniġġjar ta' l-informazzjoni dwar min joħroġ titoli fil-kuntest tad-dematerjalizzazzjoni tat-titoli tagħhom  (CON/2008/64), Il-Belġju, 12.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 110. Opinjoni dwar il-garanzija ta' l-Istat li tkopri l-kreditu estiż min-Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique fil-kuntest tal-kontribuzzjoni tiegħu għall-istabbilta` finanzjarja  (CON/2008/46), Il-Belġju, 8.10.2008.
 111. Opinjoni dwar miżuri ta' għajnuna finanzjarja għal istituzzjonijiet ta' kreditu  (CON/2008/44), L-Irlanda, 3.10.2008.
 112. Opinjoni dwar l-emenda tad-Direttiva dwar il-finalità tas-settlement f’sistemi ta’ ħlas u ta’ settlement ta’ titoli u tad-Direttiva dwar l-arranġamenti tal-garanziji finanzjarji fir-rigward ta’ sistemi linked u talbiet ta’ kreditu  (CON/2008/37), ĠU C 216, 23.8.2008, pġ. 1.Aktar tagħrif
 113. Opinjoni dwar deroga mil-liġi tal-kumpanija fir-rigward ta' ċerti tranżazzjonijiet minn istituzzjonijiet ta' kreditu  (CON/2008/24), Il-Greċja, 4.6.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 114. Opinjoni dwar ir-rwol tan-Narodowy Bank Polski dwar l-ikklirjar u l-ħlas ta' titoli u s-sistema ta' depożitorju ċentrali għat-titoli  (CON/2008/20), Il-Polonja, 21.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Opinjoni dwar ir-reġim leġiżlattiv fir-rigward ta' sistemi ta' ħlas biex jiżgura l-kumpatibbilta` tiegħu mat-Trattat u biex jiffaċilita l-migrazzjoni bla xkiel tas-sistema domestika ta' ħlas għat-TARGET2 (CON/2008/18), Is-Slovakja, 25.4.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Opinjoni dwar l-emendi tal-liġijiet dwar iċ-ċekkijiet, il-kambjali u ċ-ċedoli  (CON/2008/7), Ir-Rumanija, 11.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Opinjoni dwar is-superviżjoni tal-Banca Naţională a României ta' sistemi ta' ħlas, sistemi ta' settlement ta' titoli u strumenti ta' ħlas  (CON/2007/27), Ir-Rumanija, 21.9.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Opinjoni dwar emendi għal-leġiżlazzjoni dwar sistemi ta’ ħlas u ta’ settlement ta’ titoli fi tħejjija għal TARGET2 (CON/2007/25), Spanja, 23.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. Opinjoni dwar l-emendi tal-liġi dwar tranżazzjonijiet ta' ħlas fir-rigward ta' l-aċċess għad-data mir-reġistru ta' kontijiet ta' tranżazzjoni  (CON/2007/18), Is-Slovenja, 20.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Opinjoni dwar is-superviżjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u dawk finanzjarji u dwar il-garanzija eliġibbli għal operazzjonijiet tal-politika monetarja (CON/2007/15), Il-Greċja, 15.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Opinjoni dwar l-identifikazzjoni u l-għażla ta' l-Infrastruttura Kritika Ewropea u l-valutazzjoni tal-bżonn li tittejjeb il-protezzjoni tagħha kontra xi diżordni jew qerda  (CON/2007/11), ĠU C 116, 26.5.2007, pġ. 1.Aktar tagħrif
 122. Opinjoni dwar emendi tal-liġi dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus relatata mar-reġimi tas-sanzjonijiet u tas-superviżjoni u l-iskop ta' l-applikazzjoni tagħhom għall-banek ċentrali nazzjonali (CON/2007/10), L-Ungerija, 16.4.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Opinjoni dwar is-swieq ta' strumenti finanzjarji  (CON/2006/56), Il-Lussemburgu, 11.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Opinjoni dwar is-superviżjoni ta' l-operaturi ta' l-ikklerjar u l-ħlas (CON/2006/53), Il-Polonja, 16.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Opinjoni dwar is-sistema ta' ħlas ta' titoli tal-Latvijas Banka  (CON/2006/52), Il-Latvja, 14.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Opinjoni dwar abbozz ta' leġiżlazzjoni Ungeriża li tiggverna tranżazzjonijiet ta' ħlas, u servizzi ta' ħlas u strumenti ta' ħlas elettroniku  (CON/2006/46), L-Ungerija, 30.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Opinjoni dwar estensjoni tal-lista ta' parteċipanti diretti f'sistemi ta' ħlas ta' titoli  (CON/2006/34), Il-Belġju, 5.7.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Opinjoni dwar l-emendi tal-liġi dwar il-garanziji finanzjarji  (CON/2006/24), Is-Slovenja, 22.5.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Opinjoni dwar servizzi ta' ħlas fis-suq intern (CON/2006/21), ĠU C 109, 9.5.2006, pġ. 10.Aktar tagħrif
 130. Opinjoni dwar l-istabbilment ta' bażi legali għal Lietuvos bankas biex jissieħeb mal-mudell tal-bank ċentrali korrispondenti  (CON/2006/16), Il-Litwanja, 10.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 131. Opinjoni dwar l-integrazzjoni tas-sorveljanza tal-banek, tas-swieq kapitali, u tal-fondi ta' l-assigurazzjoni u tal-pensjoni (CON/2006/15), Il-Polonja, 9.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 132. Opinjoni dwar l-emendi tal-qafas regolatorju tad-Depożitorju Ċentrali u r-Reġistru Ċentrali tat-titoli  (CON/2006/9), Ċipru, 22.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Opinjoni dwar it-termini u l-kundizzjonijiet ġenerali u r-regoli interni tal-kmamar ta' ikklerjar għall-istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2006/7), L-Ungerija, 20.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Opinjoni dwar estensjoni ta' l-iskop tal-leġiżlazzjoni dwar il-finalita` tal-ħlas f'sistemi ta' ħlas u ta' ftehim ta' titoli (CON/2006/5), Il-Litwanja, 16.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Opinjoni dwar it-termini ġenerali u l-kundizzjonijiet, u r-regoli dwar l-operat ta' organizzazzjonijiet li jipprovdu attivitajiet ta' kamra ta' l-ikklerjar  (CON/2006/1), L-Ungerija, 4.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Opinjoni dwar informazzjoni dwar min iħallas li tintbagħat flimkien mat-trasferimenti ta' fondi.  (CON/2005/56), ĠU C 336, 31.12.2005, pġ. 109.Aktar tagħrif
 137. Opinjoni dwar il-kundizzjonijiet meħtieġa materjali, tekniċi, ta' sigurta` u dawk li għandhom x'jaqsmu mal-kontinwita` tan-negozju għal tranżazzjonijiet ta' ikklerjar  (CON/2005/42), L-Ungerija, 1.11.2005.
 138. Opinjoni dwar is-superviżjoni ta' sistemi ta' ħlas ta' valur baxx (CON/2005/41), L-Italja, 1.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 139. Opinjoni dwar l-implimentazzjoni ta' regoli dwar it-trasferiment tal-propjeta` ta' strumenti finanzjarji  (CON/2005/40), Franza, 28.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 140. Opinjoni dwar l-emendi għal-Liġi li timplimenta d-Direttiva 98/26/KE dwar il-finalita` tal-ħlas f'sistemi ta' ħlas u ta' ftehim dwar titoli (Direttiva dwar il-Finalita` tal-Ħlas)  (CON/2005/28), Ċipru, 10.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 141. Opinjoni dwar ir-rijorganizzazzjoni tas-superviżjoni tas-suq finanzjarju u dwar is-superviżjoni tas-sistemi ta' ħlas u ta' ftehim dwar titoli  (CON/2005/24), Ir-Repubblika Ċeka, 15.7.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 142. Opinjoni dwar il-Konvenzjoni ta' l-Aja dwar titoli miżmuma minn intermedjarju (CON/2005/7), ĠU C 81, 2.4.2005, pġ. 10.
 143. Opinjoni dwar struttura ġdida ta' maniġment għas-sistema ta' approvazzjoni ta' ħlasijiet ġenerali  (CON/2004/39), Spanja, 23.12.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Opinjoni dwar l-introduzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' flus elettroniċi  (CON/2004/37), Ir-Repubblika Ċeka, 3.12.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. Opinjoni dwar ir-regolamentazzjoni ta' l-istituzzjonijiet ta' flus elettroniċi (CON/2004/25), L-Estonja, 30.7.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Opinjoni dwar it-trasferiment tal-propjeta` ta' strumenti finanzjarji  (CON/2004/22), Franza, 15.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 147. Opinjoni dwar il-miżuri li jaffettwaw il-pożizzjoni finanzjarja tas-Suomen Pankki u d-dispożizzjonijiet dwar is-setgħa tiegħu biex joħroġ regoli (CON/2004/1), Il-Finlandja, 20.1.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Opinjoni dwar l-emendi tal-Liġi dwar il-prevenzjoni ta’ l-użu tas-sistema finanzjarja għall-iskop tal-ħasil tal-flus u liġijiet oħra (CON/2003/25), Il-Belġju, 25.11.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Opinjoni dwar l-emendi ta' l-iStatut tas-Suomen Pankki u atti relatati (CON/2003/22), Il-Finlandja, 15.10.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Opinjoni dwar l-emendi għall-iStatut ta' l-iSveriges Riksbank (CON/2003/15), L-Isvezja, 8.8.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Opinjoni dwar sistemi ta’ ħlas, infrastrutturi ta’ ħlas u strumenti ta’ ħlas (CON/2003/14), L-Italja, 7.8.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 152. Opinjoni dwar ir-riforma leġiżlattiva tal-liġi bankarja u finanzjarja (CON/2003/10), L-Isvezja, 20.6.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Opinjoni dwar l-Att dwar il-Kambju ta' Flus Barranin 2003 u l-emenda għall-Att dwar it-Trasferimenti bejn il-Fruntieri  (CON/2003/8), L-Awstrija, 5.6.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 154. Opinjoni dwar Digriet Irjali li jittratta s-suq barra l-kambju għal linear bonds, strips u ċertifikati tat-teżor (CON/2003/7), Il-Belġju, 7.5.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 155. Opinjoni dwar is-sostituzzjoni ta' l-Att dwar il-Kummerċ Finanzjarju, u l-Att dwar il-Mortgage Loans u l-Mortgage Bonds (CON/2003/2), Id-Danimarka, 28.2.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 156. Opinjoni dwar il-prevenzjoni ta' l-użu tas-sistema finanzjarja għall-iskop tal-ħasil tal-flus  (CON/2002/24), Il-Belġju, 30.9.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 157. Opinjoni dwar l-implimentazzjoni ta' 'Rakkomandazzjonijiet Speċjali ta' l-FATF' dwar il-ħasil tal-flus u l-ġlieda tal-finanzjament tat-terroriżmu  (CON/2002/19), L-Awstrija, 18.7.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Opinjoni dwar l-emenda ta' l-Att dwar in-Negozju tat-Titoli dwar il-garanzija, u l-kjarifika ta' ċerti kompetenzi fir-rigward tal-boroż, il-protezzjoni tad-data u n-negozju minn ġewwa (insider dealing)  (CON/2002/8), Id-Danimarka, 8.3.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 159. Opinjoni dwar l-emendi ta' l-Att dwar il-ħasil tal-flus biex jikkumbatti l-finanzjament tat-terroriżmu  (CON/2002/4), Id-Danimarka, 18.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Opinjoni dwar ir-reviżjoni ta' l-Att dwar l-iStituzzjonijiet ta' Kreditu biex jinkludi flus elettroniku  (CON/2002/1), Il-Finlandja, 4.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 161. Opinjoni dwar Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ħlasijiet internazzjonali fil-euro (CON/2001/34), ĠU C 308, 1.11.2001, pġ. 17.
 162. Opinjoni dwar Liġi tad-Digriet li tintroduċi dispożizzjonijiet urġenti għall-introduzzjoni u l-protezzjoni tal-euro (CON/2001/22), L-Italja, 30.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 163. Opinjoni dwar l-emendi ta' diversi liġijiet li jiggvernaw is-suq tal-flus Spanjol  (CON/2001/12), Spanja, 31.5.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 164. Opinjoni dwar ċerti dispożizzjonijiet inklużi fl-Abbozz ta' Liġi dwar il-Bidla għall-Euro (Ammonti) (CON/2001/5), L-Irlanda, 20.4.2001.
 165. Opinjoni dwar l-emenda tal-Kodiċi Monetarju u Finanzjarju dwar sistemi ta' ħlas  (CON/2001/2), Franza, 11.4.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Opinjoni dwar l-Att dwar in-Negozju tat-Titoli  (CON/2000/24), Id-Danimarka, 1.11.2000.
 167. Opinjoni dwar Att dwar iċ-ċirkolazzjoni tat-titoli u strumenti finanzjarji oħra, u t-trasferiment tal-jedd (title) permezz ta' titolu (li jemenda u jiffinalizza bosta atti oħra)  (CON/2000/18), Il-Lussemburgu, 9.10.2000.
 168. Opinjoni dwar Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2223/96 dwar il-klassifikazzjoni mill-ġdid tal-ftehim skond l-arranġamenti ta' l-'iswaps' u skond il-ftehim tar-rata bil-quddiem (forward rate) (CON/2000/10), ĠU C 103, 3.4.2001, pġ. 8.
 169. Opinjoni dwar iċ-ċentralizzazzjoni tar-reġistri ta' l-entrati fil-kotba ma' depożitarju ċentrali tat-titoli  (CON/2000/8), Il-Finlandja, 5.5.2000.
 170. Opinjoni dwar l-egħluq tad-De Nederlandsche Bank fil-5 ta' Mejju, 2000  (CON/2000/5), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 24.2.2000.
 171. Opinjoni dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 98/26/KE dwar il-finalita` tal-ftehim f'sistemi ta' ħlas u ta' ftehim dwar it-titoli (Direttiva dwar il-Finalita` tal-Ftehim) (CON/2000/4), Il-Portugall, 30.3.2000.
 172. Opinjoni dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 98/26/KE dwar il-finalita` tal-ftehim f'sistemi ta' ħlas u ta' ftehim dwar it-titoli (Direttiva tal-Finalita` tal-Ftehim) (CON/1999/19), Il-Lussemburgu, 20.1.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 173. Opinjoni dwar l-obbligi kuntrattwali tas-settur finanzjarju dovuti fil-31 ta' Diċembru, 1999 (CON/1999/17), Il-Lussemburgu, 25.11.1999.
 174. Opinjoni dwar il-protezzjoni ta' l-istituzzjonijiet ta' kreditu w istituzzjonijiet finanzjarji oħra kontra passivi li jirriżultaw mill-egħluq ta' sistemi ta' ħlas u ta' ftehim dwar it-titoli fil-31 ta' Diċembru, 1999 (CON/1999/13), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 14.9.1999.
 175. Opinjoni dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 98/26/KE dwar il-finalita` tal-ftehim f'sistemi ta' ħlas u ta' ftehim dwar it-titoli (Direttiva dwar il-Finalita` tal-Ftehim) (CON/1999/9), L-Isvezja, 26.8.1999.
 176. Opinjoni dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 97/5/KE dwar it-trasferimenti internazzjonali ta' kreditu u tad-Direttiva 98/26/KE dwar il-finalita' tal-ftehim f'sistemi ta' ħlas u ta' ftehim dwar it-titoli (Direttiva dwar il-Finalita` tal-Ftehim) (CON/1999/7), L-Awstrija, 23.7.1999.
 177. Opinjoni dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 98/26/KE dwar il-finalita` tal-ftehim f'sistemi ta' ħlas u ta' ftehim dwar it-titoli (Direttiva dwar il-Finalita` tal-Ftehim) (CON/1999/1), Spanja, 26.5.1999.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Opinjoni dwar il-Kunsill tas-Swieq Finanzjarji  (CON/1998/52), Franza, 18.11.1998.
 179. Opinjoni dwar l-ikklerjar u l-ħlas ta' tranżazzjonijiet ta' titoli  (CON/1998/49), Il-Finlandja, 2.11.1998.
 180. Opinjoni dwar ir-reġistrazzjoni ta' l-istrumenti finanzjarji  (CON/1998/26), L-Isvezja, 10.6.1998.
 181. Opinjoni dwar il-margin collateral b'konnessjoni ma' l-ikklerjar u l-ħlas tat-tranżazzjonijiet tat-titoli  (CON/1998/20), Id-Danimarka, 22.6.1998.
 182. Meta l-BĊE twaqqaf fl-1 ta’ Ġunju 1998 huwa ħa r-responsabbiltà tal-funzjonijiet konsultattivi tal-IME.
 183. Opinjoni dwar il-ħruġ u t-tpoġġija fiċ-ċirkolazzjoni ta' flus fit-territorji barranin ta' Mayotte u Saint Pierre u Miquelon, u l-protezzjoni ta' sistemi ta' ħlas u ta' ftehim finali dwar it-titoli  (CON/1998/9), Franza, 19.2.1998.
 184. Opinjoni dwar il-liġi kkodifikata dwar il-finanzi (CON/1998/3), L-Italja, 26.2.1998.
 185. Opinjoni dwar l-ikklerjar u l-ħlas ta' trasferimenti ta' titoli  (CON/1997/29), Il-Finlandja, 3.12.1997.
 186. Opinjoni dwar id-definizzjoni ta’ kuntratt tas-suq tal-flus  (CON/1997/28), Ir-Renju Unit, 6.2.1998.
 187. Opinjoni dwar il-falliment ta' parteċipanti f'sistemi ta' ħlas u ta' ftehim finali dwar titoli (CON/1997/11), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 11.11.1997.
 188. Opinjoni dwar in-netting fi tranżazzjonijiet ta' titoli u ta' kambju fi flus barranin  (CON/1997/6), Il-Finlandja, 30.4.1997.
 189. Opinjoni dwar strumenti finanzjarji u sistemi ta’ ikklerjar ta’ titoli  (CON/1997/5), Il-Belġju, 17.6.1997.
 190. Opinjoni dwar il-Garanziji  (CON/1996/15), L-Isvezja, 20.11.1996.
 191. Opinjoni dwar id-Direttiva tal-Finalita` tal-Ftehim u tas-Sigurta` bħala Garanzija (CON/1996/9), ĠU C 156, 21.5.1998, pġ. 17.
 192. Opinjoni dwar l-iStatut tas-Central Bank of Ireland (CON/1996/4), L-Irlanda, 28.5.1996.
 193. Opinjoni dwar l-operazzjonijiet ta’ ikklerjar u ħlas (CON/1995/18), L-Isvezja, 30.1.1996.
 194. Opinjoni dwar l-emendi għall-iStatut tan-Nationale Bank van België/Banque National de Belgique (CON/1995/12), Il-Belġju, 30.8.1995.
 195. Opinjoni dwar ir-Regolamenti tas-Swieq Finanzjarji u l-Falliment (tas-Suq tal-Flus) (CON/1995/10), Ir-Renju Unit, 21.7.1995.
 196. Opinjoni dwar it-trasferimenti bejn il-fruntieri  (CON/1995/3), 20.3.1995.