Menu

Susijusios ECB nuomonės

 1. Nuomonė dėl Latvijos nacionalinio saugumo, nepaprastosios padėties ir mobilizavimo įstatymų dalinių pakeitimų (CON/2020/15), Latvija, 2020 5 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Nuomonė dėl Sveriges riksbank reformos (CON/2020/13), Švedija, 2020 4 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Nuomonė dėl mokėjimo sistemų ir mokėjimo sistemų operatorių priežiūros  (CON/2020/9), Kipras, 2020 3 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Nuomonė dėl pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo  (CON/2020/3), Vokietija, 2020 1 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Nuomonė dėl mokėjimo paslaugų ir mokėjimo sistemų (CON/2019/45), Bulgarija, 2019 12 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Nuomonė dėl tinklų ir informacinių sistemų saugumo (CON/2019/38), Ispanija, 2019 11 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Nuomonė dėl tinklų ir informacinių sistemų saugumo (CON/2019/17), Kipras, 2019 5 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Nuomonė dėl esminių paslaugų ir esminių paslaugų operatorių nustatymo siekiant tinklų ir informacinių sistemų saugumo (CON/2018/47), Slovėnija, 2018 11 8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Nuomonė dėl Suomijos teisės aktų, reglamentuojančių finansų sektoriuje taikytinus pasirengimo įsipareigojimus, peržiūros  (CON/2018/46), Suomija, 2018 10 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Nuomonė dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų, kibernetinio saugumo ir padengtųjų obligacijų  (CON/2018/39), Slovakija, 2018 8 31.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl reglamento dėl tam tikro atlyginimo už tarptautinius mokėjimus Sąjungoje ir atlyginimo už valiutos keitimą (CON/2018/38), OL C 382, 2018 10 23, p. 7.Papildoma informacija
 12. Nuomonė dėl įvairių finansų teisės nuostatų (CON/2018/29), Belgija, 2018 6 8.
 13. Nuomonė dėl viešajam interesui skirtų tinklų ir informacinių sistemų saugumo sistemos sukūrimo (CON/2018/27), Belgija, 2018 5 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 14. Nuomonė dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų nustatymo ir priežiūros informacinių technologijų saugumo tikslais (CON/2018/22), Estija, 2018 4 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Nuomonė dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų saugumo ir apsaugos (CON/2018/15), Belgija, 2018 3 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 16. Nuomonė dėl Sąjungos krizių valdymo sistemos peržiūros (CON/2017/47), OL C 34, 2018 1 31, p. 17.Papildoma informacija
 17. Nuomonė dėl Sąjungos kapitalo reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms sistemos dalinių pakeitimų (CON/2017/46), OL C 34, 2018 1 31, p. 5.Papildoma informacija
 18. 2017 m. rugsėjo 20 d. ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo sistemos, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 648/2012 ir (ES) 2015/2365 (CON/2017/38), OL C 372, 2017 11 1, p. 6.Papildoma informacija
 19. Nuomonė dėl tarpbankinės tarpuskaitos ir tarpbankinio atsiskaitymo (CON/2017/37), Lenkija, 2017 9 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Nuomonė dėl naujos skolos priemonių kategorijos, naujos makroprudencinės priemonės, naujos atsiskaitymų institucijos įsteigimo ir įskaitymo netaikymo (CON/2017/23), Belgija, 2017 6 8.
 21. Nuomonė dėl Mokėjimo paslaugų, elektroninių pinigų išleidimo paslaugų ir mokėjimo sistemų įstatymo (CON/2017/15), Slovėnija, 2017 4 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Nuomonė dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų nustatymo informacinių technologijų saugumo tikslu (CON/2017/10), Vokietija, 2017 4 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Nuomonė dėl mokėjimo sistemų, mokėjimo schemų, vertybinių popierių depozitoriumų bei tarpuskaitos ir atsiskaitymo sistemų teikiamos informacijos ir duomenų (CON/2017/5), Lenkija, 2017 3 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Nuomonė dėl Belgijos įstatymo dėl mokėjimo sandorių apdorojimo centrų priežiūros projekto  (CON/2016/61), Belgija, 2016 12 28.
 25. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos ir iš dalies keičiančios Direktyvą 2009/101/EB  (CON/2016/49), 2016 10 12.Papildoma informacija
 26. Nuomonė dėl nematerialių vertybinių popierių akto dalinių pakeitimų  (CON/2016/46), Slovėnija, 2016 9 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Nuomonė dėl mokėjimo schemų priežiūros (CON/2016/38), Lenkija, 2016 7 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Nuomonė dėl Europos centrinių bankų sistemos centrinio banko įskaitymo teisių netaikymo įkaitu naudojamiems reikalavimams  (CON/2016/37), Prancūzija, 2016 7 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Nuomonė dėl kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų privalomų reikalavimų (CON/2016/13), Rumunija, 2016 3 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Nuomonė dėl Finansinių priemonių rinkos įstatymo projekto (CON/2015/34), Slovėnija, 2015 9 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Nuomonė dėl dokumentų paskelbimo ir pensijų rezervo panaudojimo (CON/2014/91), Austrija, 2014 12 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Nuomonė dėl nematerialiųjų vertybinių popierių (CON/2014/81), Slovėnija, 2014 11 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti  (CON/2014/58), OL C 352, 2014 10 7, p. 4.Papildoma informacija
 34. Nuomonė dėl mokėjimo sistemų patvirtinimo (CON/2014/53), Malta, 2014 7 10.
 35. Nuomonė dėl mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų priežiūros (CON/2014/33), Lietuva, 2014 5 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 36. Nuomonė dėl operacijų, atliekamų su Vyriausybės vertybiniais popieriais (CON/2014/26), Rumunija, 2014 4 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Nuomonė dėl finansinės, makroprudencinės ir mokėjimo sistemų priežiūros (CON/2014/21), Estija, 2014 3 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 38. Nuomonė dėl kredito pervedimų ir tiesioginio debeto eurais priežiūros (CON/2014/20), Rumunija, 2014 3 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Nuomonė dėl kredito įstaigų statuso ir priežiūros (CON/2014/17), Belgija, 2014 2 14.
 40. Nuomonė dėl nematerialių vertybinių popierių sąskaitų užsienio valiuta (CON/2014/13), Belgija, 2014 2 12.
 41. Nuomonė dėl duomenų, reikalingų nustatant pinigų politiką, perdavimo (CON/2014/11), Lenkija, 2014 2 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžiamas mokėjimo operacijas  (CON/2014/10), OL C 193, 2014 2 5, p. 2.Papildoma informacija
 43. 2014 m. vasario 5 d. ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2013/36/ES ir 2009/110/EB ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB (CON/2014/9), 2014 2 5.Papildoma informacija
 44. Nuomonė dėl pasiūlyto reglamento dėl perėjimo prie SEPA termino nukėlimo  (CON/2014/3), OL C 80, 2014 3 19, p. 1.Papildoma informacija
 45. Nuomonė dėl mokėjimo priemonių ir mokėjimo sistemų (CON/2013/84), Prancūzija, 2013 12 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Nuomonė dėl kredito įstaigų prudencinės priežiūros ir makroprudencinės priežiūros (CON/2013/82), Suomija, 2013 12 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 47. Nuomonė dėl stabilizavimo priemonių ir indėlių garantijų fondo (CON/2013/80), Rumunija, 2013 11 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl mokesčių, susijusių su mokėjimo sąskaitomis, palyginamumo, mokėjimo sąskaitos perkėlimo ir galimybės naudotis būtiniausias savybes turinčiomis mokėjimo sąskaitomis (CON/2013/77), OL C 51, 2014 2 22, p. 3.Papildoma informacija
 49. Nuomonė dėl įkaito pateikimo Danmarks Nationalbank per automatinį užtikrinimą nuostatos (CON/2013/60), Danija, 2013 8 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Nuomonė dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (CON/2013/59), Belgija, 2013 8 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 51. Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank naujų priežiūros uždavinių (CON/2013/40), Vengrija, 2013 6 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Nuomonė dėl metinio finansinio stabilumo įnašo apskaičiavimo dalinio pakeitimo (CON/2013/13), Belgija, 2013 2 18.
 53. Nuomonė dėl kredito pervedimo ir tiesioginio debeto sandorių (CON/2013/7), Italija, 2013 1 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Nuomonė dėl įvairių techninių reguliavimo ir įgyvendinimo standartų projektų, kuriuos Komisijai pateikė Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, kad šie būtų priimti Komisijos deleguotaisiais ir įgyvendinimo reglamentais, kuriais papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų  (CON/2012/95), OL C 60, 2013 3 1, p. 1.
 55. Nuomonė dėl mokėjimų paslaugų konsoliduotos teisinės sistemos  (CON/2012/72), Lenkija, 2012 9 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl reglamento dėl vertybinių popierių atsiskaitymo gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų (CON/2012/62), OL C 310, 2012 10 13, p. 12.
 57. Nuomonė dėl pagrindinių sandorių šalių veiklos teisinio pagrindo nustatymo (CON/2012/41), Lenkija, 2012 5 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Nuomonė dėl mažmeninių mokėjimo paslaugų ir sistemų priežiūros (CON/2012/38), Italija, 2012 5 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2012/37), Danija, 2012 5 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Nuomonė dėl atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2012/36), Lietuva, 2012 5 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 61. Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2012/33), Ispanija, 2012 5 8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Nuomonė dėl Belgijos padengtų obligacijų ir dėl priemonių, skirtų palengvinti kredito reikalavimų mobilizavimą (CON/2012/28), Belgija, 2012 4 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 63. Nuomonė dėl nematerialiųjų vertybinių popierių sandorių stebėsenos sistemos (CON/2012/8), Graikija, 2012 2 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 64. Nuomonė dėl nematerialių vertybinių popierių  (CON/2012/3), Liuksemburgas, 2012 1 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 65. Nuomonė dėl vertybinių popierių rinkų teisės aktų (CON/2011/101), Suomija, 2011 12 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Nuomonė dėl bendrųjų sąskaitų įtvirtinimo kliringo ir atsiskaitymo sistemų teisės nuostatose  (CON/2011/63), Lenkija, 2011 8 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Nuomonė dėl mokėjimo sistemų bei kliringo ir atsiskaitymo sistemų teisinio pagrindo dalinių pakeitimų  (CON/2011/62), Lenkija, 2011 8 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Nuomonė dėl su TARGET2-Securities susijusių teisės aktų derinimo ir Banka Slovenije įgaliojimų skirti sankcijas investicinių paslaugų srityje (CON/2011/55), Slovėnija, 2011 6 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Nuomonė dėl Centrinio depozitoriumo kapitalo ir valdymo struktūros (CON/2011/50), Bulgarija, 2011 6 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 70. Nuomonė dėl Národná banka Slovenska vaidmens atliekant finansų sistemos priežiūrą ir dėl vartojimo kredito  (CON/2011/49), Slovakija, 2011 6 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 71. Nuomonė dėl įvairių Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta įstatymo dalinių pakeitimų  (CON/2011/43), Malta, 2011 5 18.
 72. Nuomonė dėl atsiskaitymų baigtinumo ir finansinio užtikrinimo susitarimų teisės aktų dalinių pakeitimų (CON/2011/41), Belgija, 2011 4 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 73. Nuomonė dėl finansinio turto registro taisyklių dalinių pakeitimų (CON/2011/40), Slovėnija, 2011 4 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 74. Nuomonė dėl atsiskaitymų grynaisiais sistemų atsiskaitymų rizikos valdymo tvarkos  (CON/2011/35), Rumunija, 2011 4 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Reglamento, kuriuo nustatomi kredito pervedimo ir tiesioginio debeto operacijų eurais techniniai reikalavimai  (CON/2011/32), OL C 155, 2011 5 25, p. 1.Papildoma informacija
 76. Nuomonė dėl teisės aktų, susijusių su padengtomis obligacijomis (CON/2011/27), Kipras, 2011 3 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 77. Nuomonė dėl teisės aktų dėl atsiskaitymų baigtinumo ir finansinio užtikrinimo susitarimų pakeitimų (CON/2011/26), Rumunija, 2011 3 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Nuomonė dėl mokėjimo paslaugų  (CON/2011/23), Lenkija, 2011 3 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 79. Nuomonė dėl atsiskaitymų baigtinumo ir finansinio užtikrinimo įstatymų dalinių pakeitimų  (CON/2011/14), Lietuva, 2011 2 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 80. Nuomonė dėl finansinių priežiūros struktūrų plėtros principų įgyvendinimo Belgijoje  (CON/2011/5), Belgija, 2011 1 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 81. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (CON/2011/1), OL C 57, 2011 2 23, p. 1.Papildoma informacija
 82. Nuomonė dėl Susitarimo dėl finansinių pašto paslaugų ratifikavimo arba įgyvendinimo (CON/2010/85), 2010 12 1.
 83. Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais apribojimų (CON/2010/79), Bulgarija, 2010 11 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Nuomonė dėl teisės aktų, sudarančių galimybę kredito įstaigoms išleisti padengtas obligacijas (CON/2010/73), Kipras, 2010 10 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Nuomonė dėl tam tikrų Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) valdančiosiso tarybos įgaliojimų  (CON/2010/61), Bulgarija, 2010 8 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Nuomonė dėl Banka Slovenije, kaip mokėjimų paslaugos teikėjo biudžeto asignavimų gavėjams, teikiamos informacijos ir kitų pareigų (CON/2010/55), Slovėnija, 2010 7 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Nuomonė dėl Padengtų obligacijų (Pfandbriefe) įstatymo dalinių pakeitimų (CON/2010/47), Vokietija, 2010 6 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Nuomonė dėl įstatymo apmokestinimo teisingumui atkurti ir mokesčių vengimo problemai spręsti projekto (CON/2010/36), Graikija, 2010 4 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Nuomonė dėl pasirengimo euro įvedimui (CON/2010/16), Estija, 2010 2 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 90. Nuomonė dėl specialios administravimo procedūros, kurią įtampą patiriančioms kredito įstaigoms inicijavo Banca Naţională a României (CON/2010/12), Rumunija, 2010 1 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 91. Nuomonė dėl bankų ir finansų sektoriaus įmonėms taikomų atsigavimo priemonių, dėl finansų sektoriaus ir finansų paslaugų priežiūros ir dėl Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique statuto (CON/2010/7), Belgija, 2010 1 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 92. Nuomonė dėl Austrijos valstybės garantijų tarpbankinei rinkai išplėtimo (CON/2009/99), Austrija, 2009 12 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 93. Nuomonė dėl bendrųjų sąlygų ir veiklos bei techninių reikalavimų, taikomų Vengrijos mokėjimų sistemos kliringo paslaugos teikėjams (CON/2009/98), Vengrija, 2009 12 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Nuomonė dėl De Nederlandsche Bank atliekamos kliringo ir atsiskaitymo paslaugų priežiūros (CON/2009/84), Nyderlandai, 2009 10 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Nuomonė dėl mokėjimo paslaugų (CON/2009/75), Slovakija, 2009 9 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 96. Nuomonė dėl mokėjimo paslaugų (CON/2009/72), Rumunija, 2009 9 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Nuomonė dėl kliringo operacijų teisinio pagrindo dalinio pakeitimo (CON/2009/66), Suomija, 2009 8 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Nuomonė dėl taisyklių, reglamentuojančių centrinį vertybinių popierių depozitoriumą, pakeitimų (CON/2009/55), Lenkija, 2009 6 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Nuomonė dėl Banque Centrale du Luxembourg priežiūros funkcijos išplėtimo Mokėjimo paslaugų, elektroninių pinigų įstaigų ir atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose įstatymo projektu (CON/2009/46), Liuksemburgas, 2009 5 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Nuomonė dėl korespondentinės bankininkystės paslaugų liberalizavimo mokėjimams nacionaline valiuta ir dėl susijusių statistinės atskaitomybės reikalavimų (CON/2009/43), Rumunija, 2009 5 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Nuomonė dėl mokėjimo įstaigų priežiūros, kurią atliks Lietuvos bankas (CON/2009/40), Lietuva, 2009 4 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 102. Nuomonė dėl mokėjimų paslaugų ir sistemų (CON/2009/36), Kipras, 2009 4 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Nuomonė dėl mokėjimo paslaugų ir sistemų (CON/2009/27), Slovėnija, 2009 3 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 104. Nuomonė dėl centrinio vertybinių popierių depozitoriumo, kliringo namų ir pagrindinės sandorio šalies salygų ir veikimo taisyklių (CON/2009/9), Vengrija, 2009 2 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 105. Nuomonė dėl naujo reglamento dėl tarptautinių mokėjimų Bendrijoje (CON/2009/1), OL C 21, 2009 1 28, p. 1.Papildoma informacija
 106. Nuomonė dėl Mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemų įstatymo dalinių pakeitimų (CON/2008/87), Ispanija, 2008 12 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Nuomonė dėl finansinių priemonių teisinio pagrindo modernizavimo (CON/2008/85), Prancūzija, 2008 12 8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank statuto suderinimo su Bendrijos teise (CON/2008/83), Vengrija, 2008 12 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Nuomonė dėl Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) vaidmens santykiuose su mokėjimo institucijomis ir mokėjimo sistemų operatoriais bei prižiūrint mokėjimų ir atsiskaitymų sistemas (CON/2008/78), Bulgarija, 2008 11 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. Nuomonė dėl Българска народна банка (the Bulgarian National Bank)tvarkomo finansinių įstaigų registro įsteigimo  (CON/2008/71), Bulgarija, 2008 11 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Nuomonė dėl informacijos apie emitentus valdymo jų vertybinių popierių dematerializavimo kontekste (CON/2008/64), Belgija, 2008 11 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 112. Nuomonė dėl valstybės garantijos, taikomos kreditui, kurį Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique suteikė savo prisidėjimo prie finansinio stabilumo kontekste (CON/2008/46), Belgija, 2008 10 8.
 113. Nuomonė dėl finansinės paramos priemonių kredito įstaigoms (CON/2008/44), Airija, 2008 10 3.
 114. Nuomonė dėl Direktyvos dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose ir Direktyvos dėl susitarimų dėl finansinio įkaito dalinio pakeitimo, susijusio su susietosiomis sistemomis ir kredito reikalavimais (CON/2008/37), OL C 216, 2008 8 23, p. 1.Papildoma informacija
 115. Nuomonė dėl leidžiančios nukrypti nuo bendrovių įstatymo nuostatos tam tikrų kredito įstaigų operacijų atveju (CON/2008/24), Graikija, 2008 6 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Nuomonė dėl Narodowy Bank Polski vaidmens dėl vartybinių popierių kliringo ir atsiskaitymo jais ir centrinio vertybinių popierių depozitoriumo sistemos  (CON/2008/20), Lenkija, 2008 5 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Nuomonė dėl mokėjimų sistemų teisinio režimo, siekiant užtikrinti jo atitikimą Sutarčiai ir palengvinti vidaus mokėjimo sistemos sklandų perėjimą prie TARGET2  (CON/2008/18), Slovakija, 2008 4 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Nuomonė dėl čekių, įsakomųjų vekselių ir skolinių įsipareigojimų įstatymų dalinių pakeitimų (CON/2008/7), Rumunija, 2008 2 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. Nuomonė dėl Banca Naţională a României atliekamos mokėjimo sistemų, vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų ir mokėjimo priemonių priežiūros  (CON/2007/27), Rumunija, 2007 9 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Nuomonė dėl teisės aktų dėl mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų dalinių pakeitimų rengiantis TARGET2  (CON/2007/25), Ispanija, 2007 8 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Nuomonė dėl mokėjimo operacijų įstatymo pakeitimų, susijusių su prieiga prie operacijų sąskaitų registro duomenų (CON/2007/18), Slovėnija, 2007 6 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 122. Nuomonė dėl kredito ir finansinių įstaigų priežiūros bei pinigų politikos operacijoms tinkamo įkaito (CON/2007/15), Graikija, 2007 6 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Nuomonė dėl Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektų nustatymo ir priskyrimo jiems bei būtinybės gerinti jų apsaugą nuo veiklos sutrikdymo ir sunaikinimo vertinimo (CON/2007/11), OL C 116, 2007 5 26, p. 1.Papildoma informacija
 124. Nuomonė dėl pinigų plovimo prevencijos ir kovos su juo įstatymo dalinių pakeitimų, susijusių su sankcijomis ir priežiūros režimais bei jų taikymo nacionaliniam centriniam bankui apimtimi  (CON/2007/10), Vengrija, 2007 4 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Nuomonė dėl finansinių priemonių rinkų (CON/2006/56), Liuksemburgas, 2006 12 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Nuomonė dėl kliringo ir atsiskaitymo operatorių priežiūros (CON/2006/53), Lenkija, 2006 11 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Nuomonė dėl Latvijas Banka vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos (CON/2006/52), Latvija, 2006 11 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Nuomonė dėl Vengrijos teisinių nuostatų projekto, reglamentuojančio mokėjimo operacijas, bei mokėjimo paslaugų ir elektroninių mokėjimo priemonių (CON/2006/46), Vengrija, 2006 8 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Nuomonė dėl vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų tiesioginių dalyvių sąrašo papildymo (CON/2006/34), Belgija, 2006 7 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 130. Nuomonė dėl įstatymo dėl finansinio įkaito dalinių pakeitimų (CON/2006/24), Slovėnija, 2006 5 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 131. Nuomonė dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje (CON/2006/21), OL C 109, 2006 5 9, p. 10.Papildoma informacija
 132. Nuomonė dėl teisinio pagrindo Lietuvos bankui prisijungti prie korespondentinės centrinės bankininkystės modelio sukūrimo (CON/2006/16), Lietuva, 2006 3 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 133. Nuomonė dėl bankų, kapitalo rinkų, draudimo ir pensijų fondų priežiūros (CON/2006/15), Lenkija, 2006 3 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Nuomonė dėl vertybinių popierių centrinio depozitoriumo ir centinio registro reguliavimo sistemos dalinių pakeitimų (CON/2006/9), Kipras, 2006 2 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Nuomonė dėl kliringo namų kredito įstaigoms bendrųjų sąlygų ir vidaus taisyklių (CON/2006/7), Vengrija, 2006 2 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Nuomonė dėl Atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymo apimties išplėtimo (CON/2006/5), Lietuva, 2006 2 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 137. Nuomonė dėl organizacijų, užsiimančių kliringo namų veikla, bendrųjų sąlygų ir veiklos taisyklių (CON/2006/1), Vengrija, 2006 1 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 138. Nuomonė dėl mokėtojo informacijos, pateikiamos pervedant lėšas (CON/2005/56), OL C 336, 2005 12 31, p. 109.Papildoma informacija
 139. Nuomonė dėl materialių, techninių, saugumo ir verslo tęstinumo reikalavimų kliringo operacijoms (CON/2005/42), Vengrija, 2005 11 1.
 140. Nuomonė dėl mažos vertės mokėjimo sistemų priežiūros (CON/2005/41), Italija, 2005 11 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 141. Nuomonė dėl taisyklių dėl nuosavybės teisės į finansines priemones perleidimo įgyvendinimo (CON/2005/40), Prancūzija, 2005 10 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 142. Nuomonė dėl įstatymo, igyvendinančio Direktyvą 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose (atsiskaitymų baigtinumo direktyvą), dalinių pakeitimų (CON/2005/28), Kipras, 2005 8 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 143. Nuomonė dėl finansų rinkos priežiūros reorganizavimo ir dėl mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų priežiūros (CON/2005/24), Čekija, 2005 7 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Nuomonė dėl Hagos konvencijos dėl tarpininko laikomų vertybinių popierių (CON/2005/7), OL C 81, 2005 4 2, p. 10.
 145. Nuomonė dėl naujos kliringo sistemos mažmeniniams mokėjimams valdymo struktūros (CON/2004/39), Ispanija, 2004 12 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Nuomonė dėl elektroninių pinigų įstaigų įdiegimo (CON/2004/37), Čekija, 2004 12 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 147. Nuomonė dėl elektroninių pinigų įstaigų reglamentavimo (CON/2004/25), Estija, 2004 7 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Nuomonė dėl nuosavybės teisės į finansines priemones perleidimo (CON/2004/22), Prancūzija, 2004 6 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Nuomonė dėl priemonių, įtakojančių Suomen Pankki finansinę būklę, ir nuostatų, susijusių su jo įgaliojimais nustatyti teisės normas (CON/2004/1), Suomija, 2004 1 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Nuomonė dėl Finansų sistemos naudojimo pinigų plovimo tikslais prevencijos įstatymo ir kitų įstatymų dalinių pakeitimų (CON/2003/25), Belgija, 2003 11 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Nuomonė dėl Suomen Pankki statuto ir susijusių teisės aktų dalinių pakeitimų (CON/2003/22), Suomija, 2003 10 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 152. Nuomonė dėl Sveriges Riksbank statuto dalinių pakeitimų (CON/2003/15), Švedija, 2003 8 8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Nuomonė dėl mokėjimo sistemų, mokėjimo infrastruktūrų ir mokėjimo priemonių (CON/2003/14), Italija, 2003 8 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 154. Nuomonė dėl bankininkystės ir finansų įstatymų leidimo reformos (CON/2003/10), Švedija, 2003 6 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 155. Nuomonė dėl 2003 m. Akto dėl užsienio valiutos ir Akto dėl tarptautinių pervedimų dalinio pakeitimo (CON/2003/8), Austrija, 2003 6 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 156. Nuomonė dėl Prekybos linijinėmis obligacijomis, išskaidytomis linijinėmis obligacijomis ir valstybės iždo vekseliais ne biržoje karališkojo dekreto (CON/2003/7), Belgija, 2003 5 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 157. Nuomonė dėl Finansinio verslo akto bei Hipotekinių paskolų ir hipotekos lakštų akto pakeitimo (CON/2003/2), Danija, 2003 2 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Nuomonė dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimo tikslais prevencijos (CON/2002/24), Belgija, 2002 9 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 159. Nuomonė dėl „FATF specialių rekomendacijų“ dėl pinigų plovimo ir kovos su finansiniu terorizmu įgyvendinimo (CON/2002/19), Austrija, 2002 7 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Nuomonė dėl Prekybos vertybiniais popieriais įstatymo dalinio pakeitimo dėl įkaito ir tam tikrų kompetencijų, susijusių su vertybinių popierių biržomis, duomenų apsauga ir prekyba viešai neplatinama informacija, paaiškinimo (CON/2002/8), Danija, 2002 3 8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 161. Nuomonė dėl pinigų plovimo įstatymo dalinių pakeitimų siekiant priešintis terorizmo finansavimui (CON/2002/4), Danija, 2002 1 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 162. Nuomonė dėl Kredito įstaigų įstatymo pakeitimo siekiant įtraukti elektroninius pinigus (CON/2002/1), Suomija, 2002 1 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 163. Nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarptautinių mokėjimų eurais (CON/2001/34), OL C 308, 2001 11 1, p. 17.
 164. Nuomonė dėl Dekretinio įstatymo, pateikiančio skubias nuostatas dėl euro įvedimo ir apsaugos priemonių (CON/2001/22), Italija, 2001 8 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 165. Nuomonė dėl keletos įstatymų, reglamentuojančių Ispanijos finansų rinką, dalinių pakeitimų (CON/2001/12), Ispanija, 2001 5 31.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Nuomonė dėl tam tikrų nuostatų, įtrauktų į įstatymo projektą dėl pakeitimo į eurą (sumų) (CON/2001/5), Airija, 2001 4 20.
 167. Nuomonė dėl Pinigų ir finansinio kodekso dalinio pakeitimo, susijusio su mokėjimo sistemomis (CON/2001/2), Prancūzija, 2001 4 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 168. Nuomonė dėl Prekybos vertybiniais popieriais įstatymo (CON/2000/24), Danija, 2000 11 1.
 169. Nuomonė dėl įstatymo dėl vertybinių popierių ir kitų finansinių priemonių apyvartos ir nuosavybės teisės perdavimo įkeitimu (iš dalies keičiančio ir išbaigiančio keletą kitų teisės aktų) (CON/2000/18), Liuksemburgas, 2000 10 9.
 170. Nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2223/96 dėl atsiskaitymų pagal apsikeitimo sandorius ir pagal susitarimus dėl išankstinio palūkanų normos sandorio perklasifikavimo (CON/2000/10), OL C 103, 2001 4 3, p. 8.
 171. Nuomonė dėl įrašų registrų centralizavimo centriniame vertybinių popierių depozitoriume (CON/2000/8), Suomija, 2000 5 5.
 172. Nuomonė dėl De Nederlandsche Bank uždarymo 2000 m. gegužės 5 d. (CON/2000/5), Nyderlandai, 2000 2 24.
 173. Nuomonė dėl Direktyvos 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose (Atsiskaitymų baigtinumo direktyvos) įgyvendinimo (CON/2000/4), Portugalija, 2000 3 30.
 174. Nuomonė dėl Direktyvos 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose (Atsiskaitymų baigtinumo direktyvos) įgyvendinimo (CON/1999/19), Liuksemburgas, 2000 1 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 175. Nuomonė dėl finansų sektoriaus sutartinių įsipareigojimų, vykdytinų 1999 m. gruodžio 31 d. (CON/1999/17), Liuksemburgas, 1999 11 25.
 176. Nuomonė dėl kredito įstaigų ir kitų finansų įstaigų apsaugos nuo įsipareigojimų, kilusių iš mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemų uždarymo 1999 m. gruodžio 31 d. (CON/1999/13), Nyderlandai, 1999 9 14.
 177. Nuomonė dėl Direktyvos 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose (Atsiskaitymų baigtinumo direktyvos) įgyvendinimo (CON/1999/9), Švedija, 1999 8 26.
 178. Nuomonė dėl Direktyvos 97/5/EB dėl tarptautinių kreditinių pervedimų ir Direktyvos 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose (Atsiskaitymų baigtinumo direktyvos) įgyvendinimo (CON/1999/7), Austrija, 1999 7 23.
 179. Nuomonė dėl Direktyvos 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose (Atsiskaitymų baigtinumo direktyvos) įgyvendinimo (CON/1999/1), Ispanija, 1999 5 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 180. Nuomonė dėl Finansų rinkų tarybos (CON/1998/52), Prancūzija, 1998 11 18.
 181. Nuomonė dėl sandorių vertybiniais popieriais kliringo ir atsiskaitymo (CON/1998/49), Suomija, 1998 11 2.
 182. Nuomonė dėl finansinių priemonių registravimo (CON/1998/26), Švedija, 1998 6 10.
 183. Nuomonė dėl papildomo įkaito, susijusio su vertybinių popierių sandorių kliringu ir mokėjimu (CON/1998/20), Danija, 1998 6 22.
 184. Kai 1998 m. birželio 1 d. buvo įsteigtas ECB, jis perėmė EPI patariamąsias funkcijas.
 185. Nuomonė dėl pinigų emisijos ir išleidimo į apyvartą Majoto bei Sen Pjero ir Mikelono užjūrio teritorijose, ir dėl mokėjimų bei vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų apsaugos (CON/1998/9), Prancūzija, 1998 2 19.
 186. Nuomonė dėl kodifikuotos finansų teisės (CON/1998/3), Italija, 1998 2 26.
 187. Nuomonė dėl vertybinių popierių perleidimų kliringo ir atsiskaitymo (CON/1997/29), Suomija, 1997 12 3.
 188. Nuomonė dėl pinigų rinkos sandorio apibrėžimo (CON/1997/28), Didžioji Britanija, 1998 2 6.
 189. Nuomonė dėl mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų dalyvių nemokumo (CON/1997/11), Nyderlandai, 1997 11 11.
 190. Nuomonė dėl vertybinių popierių ir užsienio valiutos sandorių tarpusavio užskaitos (CON/1997/6), Suomija, 1997 4 30.
 191. Nuomonė dėl finansinių priemonių ir vertybinių popierių kliringo sistemų (CON/1997/5), Belgija, 1997 6 17.
 192. Nuomonė dėl įkaito (CON/1996/15), Švedija, 1996 11 20.
 193. Nuomonė dėl atsiskaitymo baigtumo ir įkaito direktyvos (CON/1996/9), OL C 156, 1998 5 21, p. 17.
 194. Nuomonė dėl Central Bank of Ireland statuto (CON/1996/4), Airija, 1996 5 28.
 195. Nuomonė dėl kliringo ir atsiskaitymo operacijų (CON/1995/18), Švedija, 1996 1 30.
 196. Nuomonė dėl Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique statuto dalinių pakeitimų (CON/1995/12), Belgija, 1995 8 30.
 197. Nuomonė dėl Kompanijų įstatymo bei finansų rinkų ir nemokumo (pinigų rinka) norminių teisės aktų (CON/1995/10), Didžioji Britanija, 1995 7 21.
 198. Nuomonė dėl tarptautinių pervedimų (CON/1995/3), 1995 3 20.