Menu

CON/2007/11

  1. Advies inzake de inventarisatie van en de aanmerking van infrastructuur als Europese kritieke infrastructuur en de beoordeling van de noodzaak de bescherming van dergelijke infrastructuur tegen verstoring en vernieling te verbeteren  (CON/2007/11), PB C 116 van 26.5.2007, blz. 1.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake de inventarisatie van Europese kritieke infrastructuur, de aanmerking van infrastructuur als Europese kritieke infrastructuur en de beoordeling van de noodzaak de bescherming van dergelijke infrastructuur te verbeteren (COM(2006) 787)