CON/2006/21

  1. Stanovisko k platobným službám na vnútornom trhu (CON/2006/21), Ú. v. EÚ C 109, 9. 5. 2006, s. 10.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 97/7/ES, 2000/12/ES a 2002/65/ES (KOM(2005) 603 v konečnom znení)