CON/2006/21

  1. Advies inzake betalingsdiensten in de interne markt (CON/2006/21), PB C 109 van 9.5.2006, blz. 10.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende betalingsdiensten in de interne markt en tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/12/EG en 2002/65/EG (COM(2005) 603)