Menu

CON/2006/21

  1. Lausunto maksupalveluista sisämarkkinoilla (CON/2006/21), EUVL C 109, 9.5.2006, s. 10.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI maksupalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivien 97/7/EY, 2000/12/EY ja 2002/65/EY muuttamisesta (KOM(2005) 603)