Menu

CON/2006/21

  1. Udtalelse om betalingstjenester i det indre marked (CON/2006/21), EUT C 109 af 9.5.2006, s. 10.

      Læs mere

       
      Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betalingstjenester i det indre marked og om ændring af direktiv 97/7/EF, 2002/12/EF og 2002/65/EF (KOM(2005) 603)