Menu

CON/2006/21

  1. Stanovisko k platebním službám na vnitřním trhu (CON/2006/21), Úř. věst. C 109, 9. 5. 2006, s. 10.

      Dodatečné informace

       
      Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 97/7/ES, 2000/12/ES a 2002/65/ES (KOM(2005) 603)