Menu

CON/2005/7

  1. Vélemény a közvetítő szervezetek által tartott értékpapírokról szóló hágai egyezményről (CON/2005/7), HL C 81., 2005.4.2., 10. o.