Menu

CON/2005/7

  1. EKP:n lausunto välittäjän hallussa olevia arvopapereita koskevasta Haagin yleissopimuksesta (CON/2005/7), EUVL C 81, 2.4.2005, s. 10.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus neuvoston päätökseksi välittäjän hallinnassa oleviin arvopapereihin liittyviin tiettyihin oikeuksiin sovellettavasta laista tehdyn Haagin yleissopimuksen allekirjoittamisesta (KOM(2003) 783)