Menu

CON/2005/7

  1. Γνώμη σχετικά με τη Σύμβαση της Χάγης όσον αφορά τίτλους που κατέχονται από διαμεσολαβητές (CON/2005/7), EE  C 81 της 2.4.2005, σ. 10.

      Πρόσθετες πληροφορίες

       
      Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά µε την υπογραφή της Σύµβασης της Χάγης για το εφαρµοστέο δίκαιο σε ορισµένα δικαιώµατα επί τίτλων που κατέχονται από διαµεσολαβητές (COM(2003) 783)