Menu

CON/1996/9

  1. Stanovisko k smernici o konečnom zúčtovaní a zabezpečení zárukou (CON/1996/9), Ú. v. ES C 156, 21. 5. 1998, s. 17,