CON/1996/9

  1. Advies betreffende de richtlijn omtrent de finaliteit van de afrekening en onderpand (CON/1996/9), PB C 156 van 21.5.1998, blz. 17.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de finaliteit van de afrekening en onderpand (COM(96) 193) [toelichting alleen beschikbaar in het Engels]