CON/1996/9

  1. Nuomonė dėl atsiskaitymo baigtumo ir įkaito direktyvos (CON/1996/9), OL C 156, 1998 5 21, p. 17,