CON/1996/9

  1. Lausunto selvityksen lopullisuutta ja arvopaperivakuuksia koskevasta direktiivistä (CON/1996/9), EYVL C 156, 21.5.1998, s. 17.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi selvityksen lopullisuudesta ja vakuuksista (KOM(96) 193) [perustelut saatavissa ainoastaan englannin kielellä]