CON/1996/9

  1. Arvamus seoses arvelduse lõplikkuse ja väärtpaberi tagatise direktiiviga (CON/1996/9), EÜT C 156, 21.5.1998, lk 17,