Menu

CON/1996/9

  1. Stanovisko ke směrnici o neodvolatelnosti zúčtování a zajištění (CON/1996/9), Úř. věst. C 156, 21. 5. 1998, s. 17,