CON/1997/11

  1. Advies betreffende de insolventie van deelnemers in betalings- en effectenafwikkelingssystemen (CON/1997/11), Nederland, 11.11.1997.

      Aanvullende informatie

       
      Wet houdende wijzigingen van de Wet toezicht kredietwezen 1992 en de Faillisementswet in verband met de deelneming van kredietinstellingen, financiële instellingen en effecteninstellingen in een betalingssysteem of effecten-leveringssysteem