Banking Supervision
Nederlands
Other languages1 +
Menu

CON/1997/5

  1. Advies betreffende financiële instrumenten en effectenafrekeningssystemen (CON/1997/5), België, 17.6.1997.

      Aanvullende informatie

       
      Wetsontwerp tot wijziging van sommige wettelijke bepalingen inzake financiële instrumenten en effectenclearingsstelsels