CON/1998/20

  1. Yttrande om tilläggssäkerhet i samband med clearing och avveckling av värdepapperstransaktioner (CON/1998/20), Danmark, 22.6.1998.