CON/1998/20

  1. Stanovisko k dorovnávaciemu kolaterálu v súvislosti so zúčtovaním a vyrovnaním obchodov s cennými papiermi (CON/1998/20), Dánsko, 22. 6. 1998.