CON/1998/20

  1. Nuomonė dėl papildomo įkaito, susijusio su vertybinių popierių sandorių kliringu ir mokėjimu (CON/1998/20), Danija, 1998 6 22.