CON/1998/20

  1. Lausunto marginaalivakuuksista arvopaperikauppojen selvityksen yhteydessä (CON/1998/20), Tanska, 22.6.1998.