CON/1998/20

  1. Udtalelse om sikkerhedsstillelse i form af margin i forbindelse med clearing og afvikling af værdipapirtransaktioner (CON/1998/20), Danmark, 22.6.1998.

      Læs mere

       
      Høring om dansk udkast til lovforslag vedrørende sikkerhedsstillelse i form af marginindbetalinger i forbindelse med clearing og afvikling af transaktioner med værdipapirer