CON/1998/20

  1. Stanovisko k dozajištění v souvislosti se zúčtováním a vypořádáním obchodů s cennými papíry  (CON/1998/20), Dánsko, 22. 6. 1998.