Menu

CON/2000/10

  1. Mnenje o Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 2223/96 glede reklasifikacije poravnav v okviru poslov zamenjave (swap) in nestandardiziranih terminskih pogodb (CON/2000/10), UL C 103, 3. 4. 2001, str. 8,