Menu

CON/2000/10

  1. Atzinums par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2223/96 attiecībā uz norēķinu iedalīšanu citā kategorijā atbilstoši mijmaiņas darījumu līgumiem un nestandartizētiem procentu likmes nākotnes līgumiem (CON/2000/10), OV C 103, 3.4.2001, 8. lpp.,