CON/2001/34

  1. Vélemény a határokon átnyúló, euróban történő fizetésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletről (CON/2001/34), HL C 308., 2001.11.1., 17. o,