CON/2001/34

  1. Arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, mis käsitleb eurodes tehtavaid välismakseid (CON/2001/34), EÜT C 308, 1.11.2001, lk 17,