Menu

CON/2014/58

  1. Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii (CON/2014/58), Úř. věst. C 352, 7. 10. 2014, s. 4.

      Dodatečné informace

       
      Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii (COM(2013) 048)