Menu

CON/2014/10

  1. a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi díjairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról szóló EKBi vélemény (CON/2014/10), HL C 193., 2014.2.5., 2. o.

      Kiegészítő információ

       
      A kártyaalapú fizetési műveletek bankközi díjairól szóló európai parlamenti és a tanácsi rendelet iránti javaslat COM/2013/0550)