Menu

CON/2014/10

  1. EKP arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust kaardipõhiste maksetehingute vahendustasude kohta, 5. veebruar 2014 (CON/2014/10), ELT C 193, 5.2.2014, lk 2.

      Täiendav teave

       
      Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kaardipõhiste maksetehingute vahendustasude kohta (COM/2013/0550)