Menu

CON/2014/10

  1. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách  (CON/2014/10), Úř. věst. C 193, 5. 2. 2014, s. 2.

      Dodatečné informace

       
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách (COM/2013/0550)