Menu

CON/2014/3

 1. Mnenje o predlogu uredbe o preložitvi datuma prehoda na SEPA  (CON/2014/3), UL C 80, 19. 3. 2014, str. 1.

   Dodatne informacije

    
   Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 260/2012 v zvezi s prehodom na kreditne prenose in direktne bremenitve po vsej Uniji
    
   Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o plačilnih storitvah na notranjem trgu, o spremembah direktiv 2002/65/ES, 2013/36/EU in 2009/110/ES ter o razveljavitvi Direktive 2007/64/ES