Menu

CON/2014/3

  1. Opinjoni dwar proposta għal regolament dwar il-posponiment tad-data tal-migrazzjoni lejn is-SEPA  (CON/2014/3), ĠU C 80, 19.3.2014, pġ. 1.

      Aktar tagħrif

       
      Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 260/2012 fir-rigward tal-migrazzjoni lejn trasferimenti ta' kreditu u debiti diretti mal-Unjoni kollha (COM(2013)937)