Menu

CON/2014/3

  1. A SEPA-átállás határidejének elhalasztásáról szóló rendeletre irányuló javaslatról szóló vélemény (CON/2014/3), HL C 80., 2014.3.19., 1. o.

      Kiegészítő információ

       
      A 260/2012/EU rendeletnek az uniós szintű átutalásokra és beszedésekre való átállás tekintetében történő módosításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács rendelete iránti javaslata (COM(2013) 937)