Menu

CON/2014/3

  1. Lausunto ehdotuksesta asetukseksi SEPAan siirtymispäivän lykkäämisestä  (CON/2014/3), EUVL C 80, 19.3.2014, s. 1.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EU) N:o 260/2012 muuttamisesta unionin laajuisiin tilisiirtoihin ja suoraveloituksiin siirtymisen osalta (COM(2013)937)