Menu

CON/2014/3

  1. Stanovisko k návrhu nařízení o odložení data přechodu na systém SEPA  (CON/2014/3), Úř. věst. C 80, 19. 3. 2014, s. 1.

      Dodatečné informace

       
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 260/2012, pokud jde o přechod na úhrady a inkasa prováděné v rámci celé Unie (COM(2013) 937)