CON/2013/77

  1. Stanovisko ECB k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky (CON/2013/77), Úř. věst. C 51, 22. 2. 2014, s. 3.

      Dodatečné informace

       
      Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky (COM(2013) 266)