Banking Supervision
Nederlands
Other languages1 +
Menu

CON/2012/28

 1. Advies inzake Belgische covered bonds en inzake maatregelen ter vergemakkelijking van mobilisering van schuldvorderingen (CON/2012/28), België, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language

   Aanvullende informatie

    
   (1) Wetsontwerp tot invoering van een wettelijke regeling voor Belgische covered bonds; (2) Ontwerp van Koninklijk Besluit betreffende de uitgifte van Belgische covered bonds door kredietinstellingen naar Belgisch recht; (3) Wetsontwerp betreffende diverse maatregelen ter vergemakkelijking van de mobilisering van schuldvorderingen in de financiële sector