Menu

CON/2011/32

  1. Aviz cu privire la o propunere de regulament de stabilire a cerinţelor tehnice aplicabile transferurilor de credit şi debitelor directe în euro  (CON/2011/32), JO C 155, 25.5.2011, p. 1.

      Informaţii suplimentare

       
      Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a cerinţelor tehnice aplicabile transferurilor de credit şi debitelor directe în euro şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 (COM(2010) 775)