CON/2011/32

  1. Advies van de ECB van 7 april 2011 inzake een voorstel voor een verordening tot vaststelling van technische vereisten voor overmakingen en automatische afschrijvingen in euro  (CON/2011/32), PB C 155 van 25.5.2011, blz. 1.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van technische vereisten voor overmakingen en automatische afschrijvingen in euro en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 924/2009 (COM(2010) 775)