CON/2011/32

  1. Opinjoni dwar proposta għal Regolament li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi għat-trasferimenti ta’ kreditu u debiti diretti bl-euro  (CON/2011/32), ĠU C 155, 25.5.2011, pġ. 1.

      Aktar tagħrif

       
      Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi għat-trasferimenti ta' kreditu u debiti diretti bl-euro u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 924/2009(KUMM(2010)775)