Menu

CON/2011/32

  1. Az EKB véleménye (2011. április 7.) az euroátutalások és -beszedések technikai követelményeinek megállapításáról szóló rendeletre irányuló javaslatról  (CON/2011/32), HL C 155., 2011.5.25., 1. o.

      Kiegészítő információ

       
      Javaslat: Az Európai parlament és a tanács rendelete az euroátutalások és -beszedések technikai követelményeinek megállapításáról és a 924/2009/EK rendelet módosításáról (COM(2010) 775)