Menu

CON/2011/32

  1. Udtalelse om et forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro  (CON/2011/32), EUT C 155 af 25.5.2011, s. 1.

      Læs mere

       
      Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. .../... om tekniske krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro og om ændring af forordning (EF) nr. 924/2009 (EØS-relevant tekst) (KOM(2010) 775)