Menu

CON/2011/32

  1. Stanovisko k návrhu nařízení, kterým se stanoví technické požadavky pro úhrady a inkasa v eurech  (CON/2011/32), Úř. věst. C 155, 25. 5. 2011, s. 1.

      Dodatečné informace

       
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví technické požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009 (KOM(2010) 775)