Menu

CON/2009/46

  1. Yttrande om en utvidgning av Banque centrale du Luxembourgs tillsynsarbete genom ett utkast till lag om betalningstjänster, institut för elektroniska pengar samt slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (CON/2009/46), Luxemburg, 14.5.2009.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language